Thành viên:

sebastian

Đăng ký phát âm của sebastian

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/05/2008 selbstverständlich [de] phát âm selbstverständlich 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/05/2008 Schwulenbewegung [de] phát âm Schwulenbewegung 0 bình chọn
12/05/2008 Schwuler [de] phát âm Schwuler 0 bình chọn
12/05/2008 Schwulenehe [de] phát âm Schwulenehe 0 bình chọn
12/05/2008 homophobe [de] phát âm homophobe 0 bình chọn
12/05/2008 Regenbogenfahne [de] phát âm Regenbogenfahne 0 bình chọn
12/05/2008 Zimmer [de] phát âm Zimmer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/05/2008 Siemens [de] phát âm Siemens 1 bình chọn
04/05/2008 Deutsche Lufthansa [de] phát âm Deutsche Lufthansa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/05/2008 ThyssenKrupp [de] phát âm ThyssenKrupp 0 bình chọn
04/05/2008 Deutsche Börse [de] phát âm Deutsche Börse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/05/2008 Deutsche Post [de] phát âm Deutsche Post 0 bình chọn
04/05/2008 Aufhebung [de] phát âm Aufhebung 0 bình chọn
04/05/2008 Deutsche Postbank [de] phát âm Deutsche Postbank 0 bình chọn
04/05/2008 Sigmund Freud [de] phát âm Sigmund Freud 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/04/2008 Arnold Schönberg [de] phát âm Arnold Schönberg 0 bình chọn
21/04/2008 Ostwestfalen-Lippe [de] phát âm Ostwestfalen-Lippe 0 bình chọn
21/04/2008 Internetapotheke [de] phát âm Internetapotheke 0 bình chọn
21/04/2008 Schwert [de] phát âm Schwert 0 bình chọn
21/04/2008 Handytarife [de] phát âm Handytarife 0 bình chọn
21/04/2008 Kirschblüten [de] phát âm Kirschblüten 0 bình chọn
19/04/2008 Pfälzerwald [de] phát âm Pfälzerwald 0 bình chọn
19/04/2008 Kurfürstendamm [de] phát âm Kurfürstendamm 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2008 Region Braunschweig [de] phát âm Region Braunschweig 0 bình chọn
19/04/2008 Ruhrgebiet [de] phát âm Ruhrgebiet 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2008 Flensburg [de] phát âm Flensburg 0 bình chọn
17/04/2008 Bundesrepublik Deutschland [de] phát âm Bundesrepublik Deutschland 0 bình chọn