Thành viên:

sebstar

Đăng ký phát âm của sebstar

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
19/06/2011 Rinderbraten [de] phát âm Rinderbraten 0 bình chọn
19/06/2011 Schweinenacken [de] phát âm Schweinenacken 0 bình chọn