Thành viên:

serafinpose

Đăng ký phát âm của serafinpose

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
03/11/2009 verdecente [gl] phát âm verdecente Của miguelinho