Thành viên:

shiz

Đăng ký phát âm của shiz

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/10/2012 adhimisha [sw] phát âm adhimisha 0 bình chọn
18/10/2012 adhini [sw] phát âm adhini 0 bình chọn
18/10/2012 adhiri [sw] phát âm adhiri 0 bình chọn
18/10/2012 abiri [sw] phát âm abiri 0 bình chọn
18/10/2012 zinki [sw] phát âm zinki 0 bình chọn
18/10/2012 samari [sw] phát âm samari 0 bình chọn
18/10/2012 Tembea [sw] phát âm Tembea 0 bình chọn
18/10/2012 konokono [sw] phát âm konokono 0 bình chọn
18/10/2012 Chui [sw] phát âm Chui 0 bình chọn
18/10/2012 bundi [sw] phát âm bundi 0 bình chọn
18/10/2012 sungura [sw] phát âm sungura 0 bình chọn
18/10/2012 nyuki [sw] phát âm nyuki 0 bình chọn
18/10/2012 shamari [sw] phát âm shamari 0 bình chọn
09/10/2012 maziwa [sw] phát âm maziwa 0 bình chọn
09/10/2012 nguruwe [sw] phát âm nguruwe 0 bình chọn
09/10/2012 sayansi [sw] phát âm sayansi 0 bình chọn
09/10/2012 reli [sw] phát âm reli 0 bình chọn
09/10/2012 njia [sw] phát âm njia 0 bình chọn
09/10/2012 daraja [sw] phát âm daraja 0 bình chọn
09/10/2012 kereng'ende [sw] phát âm kereng'ende 0 bình chọn
09/10/2012 Acholi [sw] phát âm Acholi 0 bình chọn
09/10/2012 Ogopa [sw] phát âm Ogopa 0 bình chọn