Thành viên:

silva_119

Đăng ký phát âm của silva_119

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/05/2012 Basilide [it] phát âm Basilide 0 bình chọn
10/05/2012 Giovanni Sagredo [it] phát âm Giovanni Sagredo 0 bình chọn
10/05/2012 Lorenzo Salimbeni [it] phát âm Lorenzo Salimbeni 0 bình chọn
10/05/2012 volatore [it] phát âm volatore 0 bình chọn
10/05/2012 trasmigrazione [it] phát âm trasmigrazione 0 bình chọn
10/05/2012 Ottone di Frisinga [it] phát âm Ottone di Frisinga 0 bình chọn
10/05/2012 Ercole Consalvi [it] phát âm Ercole Consalvi 0 bình chọn
10/05/2012 Chiara da Montefalco [it] phát âm Chiara da Montefalco 0 bình chọn
10/05/2012 Girolamo Genga [it] phát âm Girolamo Genga 0 bình chọn
10/05/2012 Bartolomeo della Gatta [it] phát âm Bartolomeo della Gatta 0 bình chọn
10/05/2012 Trocadero [it] phát âm Trocadero 0 bình chọn
10/05/2012 Scipione Dal Ferro [it] phát âm Scipione Dal Ferro 0 bình chọn
10/05/2012 Arpino [it] phát âm Arpino 0 bình chọn
10/05/2012 Lubecca [it] phát âm Lubecca 0 bình chọn
10/05/2012 Acerenza [it] phát âm Acerenza 0 bình chọn
10/05/2012 Delia Scala [it] phát âm Delia Scala 0 bình chọn
10/05/2012 Raul Gardini [it] phát âm Raul Gardini 0 bình chọn
10/05/2012 Emilio Segrè [it] phát âm Emilio Segrè 0 bình chọn
10/05/2012 Valerio Agnoli [it] phát âm Valerio Agnoli 0 bình chọn
10/05/2012 Nicola Pisano [it] phát âm Nicola Pisano 0 bình chọn
10/05/2012 Giovanni Visconti [it] phát âm Giovanni Visconti 0 bình chọn
10/05/2012 Francesco Chicchi [it] phát âm Francesco Chicchi 0 bình chọn
10/05/2012 Giovanni Pisano [it] phát âm Giovanni Pisano 0 bình chọn
10/05/2012 Fausto Coppi [it] phát âm Fausto Coppi 0 bình chọn
10/05/2012 Massenzio [it] phát âm Massenzio 0 bình chọn
10/05/2012 ammortizzatore sociale [it] phát âm ammortizzatore sociale 0 bình chọn
10/05/2012 umore acqueo [it] phát âm umore acqueo 0 bình chọn
10/05/2012 volterriano [it] phát âm volterriano 0 bình chọn
05/05/2012 ozelot [it] phát âm ozelot 0 bình chọn
05/05/2012 allergometria [it] phát âm allergometria 0 bình chọn