Thành viên:

silviaparisini

Đăng ký phát âm của silviaparisini

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/07/2014 Arduinici [it] phát âm Arduinici 1 bình chọn
03/07/2014 facesti [it] phát âm facesti 3 bình chọn
03/07/2014 fludrocortisone [it] phát âm fludrocortisone 0 bình chọn
03/07/2014 apicegenesi [it] phát âm apicegenesi 1 bình chọn
03/07/2014 Himera [it] phát âm Himera 0 bình chọn
03/07/2014 Pascadozzia [it] phát âm Pascadozzia 1 bình chọn
03/07/2014 teme [it] phát âm teme 1 bình chọn
03/07/2014 temiamo [it] phát âm temiamo 0 bình chọn
03/07/2014 temerò [it] phát âm temerò 0 bình chọn
03/07/2014 temerà [it] phát âm temerà 0 bình chọn
03/07/2014 aprirò [it] phát âm aprirò 1 bình chọn
03/07/2014 capirà [it] phát âm capirà 0 bình chọn
03/07/2014 pezzo da novanta [it] phát âm pezzo da novanta 0 bình chọn
10/02/2014 vignalta [it] phát âm vignalta 1 bình chọn
10/02/2014 paccheri [it] phát âm paccheri 1 bình chọn
10/02/2014 cipolline [it] phát âm cipolline 0 bình chọn
08/02/2014 foggio [it] phát âm foggio 0 bình chọn
08/02/2014 Telloni [it] phát âm Telloni 0 bình chọn
08/02/2014 Maccio [it] phát âm Maccio 0 bình chọn
08/02/2014 Antonio Concina [it] phát âm Antonio Concina 0 bình chọn
08/02/2014 dimostro [it] phát âm dimostro 1 bình chọn
08/02/2014 Diego Fasolis [it] phát âm Diego Fasolis 0 bình chọn
08/02/2014 Cangini [it] phát âm Cangini 0 bình chọn
08/02/2014 Ghella [it] phát âm Ghella 0 bình chọn
08/02/2014 albarosso [it] phát âm albarosso 0 bình chọn
08/02/2014 lacinato [it] phát âm lacinato 0 bình chọn
08/02/2014 Settesoli [it] phát âm Settesoli 0 bình chọn
08/02/2014 Lavignone [it] phát âm Lavignone 0 bình chọn
08/02/2014 Lercara Friddi [it] phát âm Lercara Friddi 0 bình chọn
08/02/2014 Orloggi [it] phát âm Orloggi 0 bình chọn