Thành viên:

sisterwater

Đăng ký phát âm của sisterwater

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/11/2012 цветочек [ru] phát âm цветочек 0 bình chọn
01/11/2012 человечек [ru] phát âm человечек 1 bình chọn
01/11/2012 любисток [ru] phát âm любисток 0 bình chọn
01/11/2012 стрелитциевые [ru] phát âm стрелитциевые 0 bình chọn
01/11/2012 масло масляное [ru] phát âm масло масляное -1 bình chọn
01/11/2012 Ирина [ru] phát âm Ирина -1 bình chọn
01/11/2012 Шатило [ru] phát âm Шатило 0 bình chọn