Thành viên:

slin

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của slin

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/04/2017 Eiserkennungssystem [de] phát âm Eiserkennungssystem 0 bình chọn
11/04/2017 Mastmontage [de] phát âm Mastmontage 0 bình chọn
11/04/2017 Batteriepufferung [de] phát âm Batteriepufferung 0 bình chọn
11/04/2017 LED-Scheinwerfer [de] phát âm LED-Scheinwerfer 0 bình chọn
11/04/2017 Schaltlast [de] phát âm Schaltlast 0 bình chọn
11/04/2017 Transformatoröl [de] phát âm Transformatoröl 0 bình chọn
11/04/2017 Isolationsöl [de] phát âm Isolationsöl 0 bình chọn
10/04/2017 Ulanka [de] phát âm Ulanka 0 bình chọn
10/04/2017 Bettes [de] phát âm Bettes 0 bình chọn
10/04/2017 Betts [de] phát âm Betts 0 bình chọn
10/04/2017 Ertragsprognose [de] phát âm Ertragsprognose 0 bình chọn
10/04/2017 Cohn [de] phát âm Cohn 0 bình chọn
10/04/2017 Hologrammserie [de] phát âm Hologrammserie 0 bình chọn
10/04/2017 Windscanner [de] phát âm Windscanner 0 bình chọn
10/04/2017 Ölkreislaufsystem [de] phát âm Ölkreislaufsystem 0 bình chọn
10/04/2017 Fußheizmatte [de] phát âm Fußheizmatte 0 bình chọn
10/04/2017 Doppelskala [de] phát âm Doppelskala 0 bình chọn
10/04/2017 Kabeldurchlass [de] phát âm Kabeldurchlass 0 bình chọn
09/04/2017 Landwirtschaftsschule [de] phát âm Landwirtschaftsschule 0 bình chọn
09/04/2017 Schriftformerfordernis [de] phát âm Schriftformerfordernis 0 bình chọn
09/04/2017 Auslandsköpfe [de] phát âm Auslandsköpfe 0 bình chọn
09/04/2017 tags [de] phát âm tags 0 bình chọn
09/04/2017 das zwanzigste Jahrhundert [de] phát âm das zwanzigste Jahrhundert 0 bình chọn
09/04/2017 Vorrangprinzip [de] phát âm Vorrangprinzip 0 bình chọn
09/04/2017 Delton [de] phát âm Delton 0 bình chọn
09/04/2017 Schulmann [de] phát âm Schulmann 0 bình chọn
09/04/2017 gezeltet [de] phát âm gezeltet 0 bình chọn
09/04/2017 Bernhard Maier [de] phát âm Bernhard Maier 0 bình chọn
09/04/2017 bebauen [de] phát âm bebauen 0 bình chọn
09/04/2017 Wendeplätze [de] phát âm Wendeplätze 0 bình chọn