Thành viên:

slin

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của slin

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/07/2017 Hofbrennerei [de] phát âm Hofbrennerei 0 bình chọn
16/07/2017 Warenregal [de] phát âm Warenregal 0 bình chọn
16/07/2017 Bodensystematik [de] phát âm Bodensystematik 0 bình chọn
16/07/2017 sein [de] phát âm sein 0 bình chọn
16/07/2017 verstehen [de] phát âm verstehen 0 bình chọn
16/07/2017 alter [de] phát âm alter 0 bình chọn
16/07/2017 Operationschef [de] phát âm Operationschef 0 bình chọn
16/07/2017 Aromenkombination [de] phát âm Aromenkombination 0 bình chọn
16/07/2017 Ich+Ich [de] phát âm Ich+Ich 0 bình chọn
16/07/2017 Belustigung [de] phát âm Belustigung 0 bình chọn
16/07/2017 Obstbaum [de] phát âm Obstbaum 0 bình chọn
16/07/2017 Versuchsvorschrift [de] phát âm Versuchsvorschrift 0 bình chọn
16/07/2017 vespa [de] phát âm vespa 0 bình chọn
16/07/2017 Trauerode [de] phát âm Trauerode 0 bình chọn
16/07/2017 das Jüngste Gericht [de] phát âm das Jüngste Gericht 0 bình chọn
16/07/2017 einfache Sprache [de] phát âm einfache Sprache 0 bình chọn
16/07/2017 Johannes Heil [de] phát âm Johannes Heil 0 bình chọn
16/07/2017 Gestrebe [de] phát âm Gestrebe 0 bình chọn
16/07/2017 butch [de] phát âm butch 0 bình chọn
16/07/2017 femme [de] phát âm femme 0 bình chọn
16/07/2017 Julius Maggi [de] phát âm Julius Maggi 0 bình chọn
16/07/2017 ev [de] phát âm ev 0 bình chọn
14/07/2017 acres [de] phát âm acres 0 bình chọn
14/07/2017 acre [de] phát âm acre 0 bình chọn
13/07/2017 Katholische Nachrichtenagentur [de] phát âm Katholische Nachrichtenagentur 0 bình chọn
13/07/2017 Dietmar Neuwirth [de] phát âm Dietmar Neuwirth 0 bình chọn
13/07/2017 Ludwig Ring-Eifel [de] phát âm Ludwig Ring-Eifel 0 bình chọn
13/07/2017 Antilopen [de] phát âm Antilopen 0 bình chọn
13/07/2017 Umstands [de] phát âm Umstands 0 bình chọn
13/07/2017 Südwesthänge [de] phát âm Südwesthänge 0 bình chọn