Thành viên:

slin

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của slin

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/12/2013 hausmüllähnlich [de] phát âm hausmüllähnlich 0 bình chọn
22/12/2013 Basisabdichtung [de] phát âm Basisabdichtung 0 bình chọn
22/12/2013 Infiltrationsmenge [de] phát âm Infiltrationsmenge 0 bình chọn
22/12/2013 Deponieklasse [de] phát âm Deponieklasse 0 bình chọn
22/12/2013 Schlitzwände [de] phát âm Schlitzwände 0 bình chọn
22/12/2013 Dichtwand [de] phát âm Dichtwand 0 bình chọn
22/12/2013 Einkapselung [de] phát âm Einkapselung 0 bình chọn
22/12/2013 Zentraldeponie [de] phát âm Zentraldeponie 0 bình chọn
22/12/2013 Uranerzbergbau [de] phát âm Uranerzbergbau 0 bình chọn
22/12/2013 Gasdiffusion [de] phát âm Gasdiffusion 0 bình chọn
22/12/2013 sabla [eo] phát âm sabla 0 bình chọn
22/12/2013 pledi [eo] phát âm pledi 0 bình chọn
22/12/2013 malnobla [eo] phát âm malnobla 0 bình chọn
22/12/2013 sultano [eo] phát âm sultano 0 bình chọn
22/12/2013 malnobleco [eo] phát âm malnobleco 0 bình chọn
22/12/2013 malgajeco [eo] phát âm malgajeco 0 bình chọn
22/12/2013 nazmuko [eo] phát âm nazmuko 0 bình chọn
22/12/2013 telefoni [eo] phát âm telefoni 0 bình chọn
22/12/2013 punbati [eo] phát âm punbati 0 bình chọn
22/12/2013 senalkohola [eo] phát âm senalkohola 0 bình chọn
22/12/2013 senamika [eo] phát âm senamika 0 bình chọn
11/12/2013 alarmi [eo] phát âm alarmi 0 bình chọn
11/12/2013 ferioj [eo] phát âm ferioj 0 bình chọn
11/12/2013 stoikulo [eo] phát âm stoikulo 0 bình chọn
11/12/2013 pliposte [eo] phát âm pliposte 0 bình chọn
11/12/2013 impeto [eo] phát âm impeto 0 bình chọn
11/12/2013 konato [eo] phát âm konato 0 bình chọn
11/12/2013 malsukcesa [eo] phát âm malsukcesa 0 bình chọn
11/12/2013 atletismo [eo] phát âm atletismo 0 bình chọn
11/12/2013 aklami [eo] phát âm aklami 0 bình chọn