Thành viên:

slin

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của slin

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/01/2018 Kanalzustandsbild [de] phát âm Kanalzustandsbild 0 bình chọn
06/01/2018 Abwasseraustritt [de] phát âm Abwasseraustritt 0 bình chọn
06/01/2018 Betonrohrwerk [de] phát âm Betonrohrwerk 0 bình chọn
06/01/2018 Materialabplatzung [de] phát âm Materialabplatzung 0 bình chọn
06/01/2018 Nochvorhandensein [de] phát âm Nochvorhandensein 0 bình chọn
06/01/2018 Kanalfotografie [de] phát âm Kanalfotografie 0 bình chọn
06/01/2018 Chidher Grün [de] phát âm Chidher Grün 1 bình chọn
05/01/2018 Unterschenkelansatz [de] phát âm Unterschenkelansatz 0 bình chọn
05/01/2018 Grundwassernutzung [de] phát âm Grundwassernutzung 0 bình chọn
05/01/2018 Fingerinnenseite [de] phát âm Fingerinnenseite 0 bình chọn
05/01/2018 Drahtmontage [de] phát âm Drahtmontage 0 bình chọn
05/01/2018 Kleinfingerballen [de] phát âm Kleinfingerballen 0 bình chọn
05/01/2018 botmäßig [de] phát âm botmäßig 0 bình chọn
05/01/2018 Unterarmansatz [de] phát âm Unterarmansatz 0 bình chọn
05/01/2018 Selinger [de] phát âm Selinger 0 bình chọn
05/01/2018 Handskelett [de] phát âm Handskelett 0 bình chọn
05/01/2018 Läufergemeinde [de] phát âm Läufergemeinde 0 bình chọn
05/01/2018 vierteljährlich [de] phát âm vierteljährlich 0 bình chọn
05/01/2018 Schnittverletzungsgefahr [de] phát âm Schnittverletzungsgefahr 0 bình chọn
05/01/2018 Ersatzteilanfrage [de] phát âm Ersatzteilanfrage 0 bình chọn
05/01/2018 Fingerzwischenräume [de] phát âm Fingerzwischenräume 0 bình chọn
05/01/2018 Fingerinnenfläche [de] phát âm Fingerinnenfläche 0 bình chọn
05/01/2018 Hautkrankheitserscheinung [de] phát âm Hautkrankheitserscheinung 0 bình chọn
05/01/2018 hominisation [de] phát âm hominisation 0 bình chọn
05/01/2018 Preisanfrage [de] phát âm Preisanfrage 0 bình chọn
05/01/2018 Expositionsort [de] phát âm Expositionsort 0 bình chọn
05/01/2018 Manufakturfertigung [de] phát âm Manufakturfertigung 0 bình chọn
05/01/2018 Außenknöchel [de] phát âm Außenknöchel 0 bình chọn
05/01/2018 Außenbandruptur [de] phát âm Außenbandruptur 0 bình chọn
05/01/2018 Gelenkbänder [de] phát âm Gelenkbänder 0 bình chọn