Thành viên:

soustonnais

Đăng ký phát âm của soustonnais

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/06/2016 les choses [fr] phát âm les choses 0 bình chọn
12/06/2016 les carottes [fr] phát âm les carottes 0 bình chọn
16/02/2015 saint sacrifice [fr] phát âm saint sacrifice -1 bình chọn
16/02/2015 un vêtement gitane [fr] phát âm un vêtement gitane -1 bình chọn
16/02/2015 les maisons [fr] phát âm les maisons -1 bình chọn
12/04/2014 grand plié [fr] phát âm grand plié 0 bình chọn
29/11/2013 commandées [fr] phát âm commandées 0 bình chọn
29/11/2013 rouvrent [fr] phát âm rouvrent 0 bình chọn
29/11/2013 grégorien [fr] phát âm grégorien 0 bình chọn
23/05/2009 roig [ca] phát âm roig 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/05/2009 du Languedoc-Roussillon [fr] phát âm du Languedoc-Roussillon 0 bình chọn
23/05/2009 je choisis les vins [fr] phát âm je choisis les vins 0 bình chọn
23/05/2009 gastar [es] phát âm gastar -1 bình chọn
23/05/2009 Gascogne [fr] phát âm Gascogne 0 bình chọn
23/05/2009 le pays [fr] phát âm le pays 0 bình chọn
23/05/2009 croquette [fr] phát âm croquette 0 bình chọn
23/05/2009 j'ai été [fr] phát âm j'ai été 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2009 champagne [fr] phát âm champagne 0 bình chọn
03/05/2009 vietnamien [fr] phát âm vietnamien 0 bình chọn
03/05/2009 onu [fr] phát âm onu 0 bình chọn
03/05/2009 international [fr] phát âm international 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2009 adepte [fr] phát âm adepte 0 bình chọn
03/05/2009 conduit [fr] phát âm conduit 2 bình chọn
03/05/2009 complètement [fr] phát âm complètement 0 bình chọn
03/05/2009 conservatoire [fr] phát âm conservatoire 0 bình chọn
03/05/2009 croupier [fr] phát âm croupier 0 bình chọn
03/05/2009 chic [fr] phát âm chic 0 bình chọn
03/05/2009 tout [fr] phát âm tout -1 bình chọn
03/05/2009 fiche [fr] phát âm fiche 0 bình chọn
03/05/2009 boulevard sebastopol [fr] phát âm boulevard sebastopol 0 bình chọn