Thành viên:

spreus

Đăng ký phát âm của spreus

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/06/2012 sekretær [da] phát âm sekretær 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/06/2012 myldretid [da] phát âm myldretid 0 bình chọn
21/06/2012 spejle [da] phát âm spejle 0 bình chọn
21/06/2012 [da] phát âm rå 0 bình chọn
21/06/2012 foruden [da] phát âm foruden 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/06/2012 skildring [da] phát âm skildring 0 bình chọn
21/06/2012 personlig [da] phát âm personlig 1 bình chọn
21/06/2012 besøgstid [da] phát âm besøgstid 0 bình chọn
21/06/2012 jalousi [da] phát âm jalousi 0 bình chọn