Thành viên:

sripaludu

Đăng ký phát âm của sripaludu

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/04/2008 savyasaachi [te] phát âm savyasaachi 0 bình chọn
12/04/2008 sarvantaryami [te] phát âm sarvantaryami 0 bình chọn