Thành viên:

ssdsravb

Đăng ký phát âm của ssdsravb

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/03/2011 naši [sl] phát âm naši 0 bình chọn
21/03/2011 naše [sl] phát âm naše 0 bình chọn
21/03/2011 donos [sl] phát âm donos 0 bình chọn
21/03/2011 bilo [sl] phát âm bilo 0 bình chọn
21/03/2011 fotonapetostni [sl] phát âm fotonapetostni 0 bình chọn
21/03/2011 enosmerno [sl] phát âm enosmerno 0 bình chọn
21/03/2011 dokazano [sl] phát âm dokazano 0 bình chọn
21/03/2011 pod [sl] phát âm pod 0 bình chọn
21/03/2011 Ob [sl] phát âm Ob 0 bình chọn
21/03/2011 nebo [sl] phát âm nebo 0 bình chọn
21/03/2011 membrana [sl] phát âm membrana 0 bình chọn
21/03/2011 med [sl] phát âm med 0 bình chọn
21/03/2011 kjer [sl] phát âm kjer 0 bình chọn
21/03/2011 grlo [sl] phát âm grlo 0 bình chọn
21/03/2011 cev [sl] phát âm cev 0 bình chọn
21/03/2011 podlaga [sl] phát âm podlaga 0 bình chọn
21/03/2011 Notranja [sl] phát âm Notranja 0 bình chọn
21/03/2011 Navzdol [sl] phát âm Navzdol 0 bình chọn
21/03/2011 Naloga [sl] phát âm Naloga 0 bình chọn
21/03/2011 krožno [sl] phát âm krožno 0 bình chọn
21/03/2011 križišče [sl] phát âm križišče 0 bình chọn
21/03/2011 Hkrati [sl] phát âm Hkrati 0 bình chọn
21/03/2011 omrežje [sl] phát âm omrežje 0 bình chọn
21/03/2011 Podjetje [sl] phát âm Podjetje 0 bình chọn
21/03/2011 prvo [sl] phát âm prvo 0 bình chọn
21/03/2011 skoraj [sl] phát âm skoraj 0 bình chọn
16/03/2011 Sončne [sl] phát âm Sončne 0 bình chọn
16/03/2011 sončnih [sl] phát âm sončnih 0 bình chọn
16/03/2011 sončno [sl] phát âm sončno 0 bình chọn
16/03/2011 svetlobe [sl] phát âm svetlobe 0 bình chọn