Thành viên:

stadop

Đăng ký phát âm của stadop

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/10/2013 Instruktion [sv] phát âm Instruktion 1 bình chọn
24/10/2013 ormarna [sv] phát âm ormarna 1 bình chọn
24/10/2013 sorgerna [sv] phát âm sorgerna 0 bình chọn
24/10/2013 rättskrivning [sv] phát âm rättskrivning 0 bình chọn
24/10/2013 fisk [sv] phát âm fisk 1 bình chọn
24/10/2013 heminredningsbutik [sv] phát âm heminredningsbutik 0 bình chọn
24/10/2013 sömnlös [sv] phát âm sömnlös 0 bình chọn
24/10/2013 Kontanten [sv] phát âm Kontanten 0 bình chọn
24/10/2013 förvaltningsrätt [sv] phát âm förvaltningsrätt 0 bình chọn
24/10/2013 tålig [sv] phát âm tålig 0 bình chọn
24/10/2013 tålighet [sv] phát âm tålighet 0 bình chọn
24/10/2013 förtröstansfullt [sv] phát âm förtröstansfullt 0 bình chọn
24/10/2013 förtroendena [sv] phát âm förtroendena 0 bình chọn
24/10/2013 självskrivet [sv] phát âm självskrivet 0 bình chọn
24/10/2013 förordnandena [sv] phát âm förordnandena 0 bình chọn
24/10/2013 nitroglycerin [sv] phát âm nitroglycerin 0 bình chọn
22/10/2013 trianglar [sv] phát âm trianglar 0 bình chọn
22/10/2013 bokrecension [sv] phát âm bokrecension 0 bình chọn
22/10/2013 snabbmatsrestaurang [sv] phát âm snabbmatsrestaurang 0 bình chọn
22/10/2013 detaljnivå [sv] phát âm detaljnivå 0 bình chọn
22/10/2013 västgötaspets [sv] phát âm västgötaspets 0 bình chọn
22/10/2013 symbolerna [sv] phát âm symbolerna 0 bình chọn
22/10/2013 Azerbajdzjan [sv] phát âm Azerbajdzjan 0 bình chọn
22/10/2013 skyskraporna [sv] phát âm skyskraporna 0 bình chọn
22/10/2013 tjänstgöringsdel [sv] phát âm tjänstgöringsdel 0 bình chọn
22/10/2013 patienthandläggning [sv] phát âm patienthandläggning 1 bình chọn
22/10/2013 otvungna [sv] phát âm otvungna 0 bình chọn
22/10/2013 solklar [sv] phát âm solklar 0 bình chọn
22/10/2013 strumpan [sv] phát âm strumpan 0 bình chọn
22/10/2013 Idrottsföreningen [sv] phát âm Idrottsföreningen 0 bình chọn