Thành viên:

stevefitch

Đăng ký phát âm của stevefitch

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/12/2017 Trainline [en] phát âm Trainline 0 bình chọn
31/12/2017 Foreshocks [en] phát âm Foreshocks 0 bình chọn
30/12/2017 Pittsburgh Pirates [en] phát âm Pittsburgh Pirates 0 bình chọn
30/12/2017 Chicago Seven [en] phát âm Chicago Seven 0 bình chọn
30/12/2017 Royal College of Nursing [en] phát âm Royal College of Nursing 0 bình chọn
30/12/2017 Royal College of Art [en] phát âm Royal College of Art 0 bình chọn
30/12/2017 foodish [en] phát âm foodish 0 bình chọn
30/12/2017 narrowish [en] phát âm narrowish 0 bình chọn
30/12/2017 Gett [en] phát âm Gett 0 bình chọn
30/12/2017 non-bio [en] phát âm non-bio 0 bình chọn
30/12/2017 bare-knuckle [en] phát âm bare-knuckle 0 bình chọn
30/12/2017 Royal Academy of Music [en] phát âm Royal Academy of Music 0 bình chọn
30/12/2017 Pharisaism [en] phát âm Pharisaism 0 bình chọn
30/12/2017 mealless [en] phát âm mealless 0 bình chọn
30/12/2017 Progressive Party [en] phát âm Progressive Party 0 bình chọn
30/12/2017 interleaving [en] phát âm interleaving 0 bình chọn
30/12/2017 zoomorphic [en] phát âm zoomorphic 1 bình chọn
30/12/2017 unlaced [en] phát âm unlaced 0 bình chọn
29/12/2017 public company [en] phát âm public company 0 bình chọn
29/12/2017 retrospection [en] phát âm retrospection 0 bình chọn
29/12/2017 kindred spirit [en] phát âm kindred spirit 0 bình chọn
29/12/2017 cancerous [en] phát âm cancerous 0 bình chọn
29/12/2017 retina [en] phát âm retina 0 bình chọn
29/12/2017 brown [en] phát âm brown 0 bình chọn
29/12/2017 Argyll and Bute [en] phát âm Argyll and Bute 0 bình chọn
29/12/2017 Umberto Eco [en] phát âm Umberto Eco 0 bình chọn
29/12/2017 prescriptible [en] phát âm prescriptible 0 bình chọn
29/12/2017 prog [en] phát âm prog 0 bình chọn
29/12/2017 PTO [en] phát âm PTO 0 bình chọn
29/12/2017 Inner Hebrides [en] phát âm Inner Hebrides 0 bình chọn