Thành viên:

stevefitch

Đăng ký phát âm của stevefitch

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/03/2018 hames [en] phát âm hames 0 bình chọn
09/03/2018 Advanced Mathematics [en] phát âm Advanced Mathematics 0 bình chọn
09/03/2018 Island of Skyros [en] phát âm Island of Skyros 0 bình chọn
09/03/2018 Stephen Spender [en] phát âm Stephen Spender 0 bình chọn
09/03/2018 ferment (noun) [en] phát âm ferment (noun) 1 bình chọn
09/03/2018 ferment (verb) [en] phát âm ferment (verb) 1 bình chọn
09/03/2018 quiche [en] phát âm quiche 0 bình chọn
09/03/2018 quiches [en] phát âm quiches 0 bình chọn
09/03/2018 auditoria [en] phát âm auditoria 0 bình chọn
09/03/2018 reconfiguration [en] phát âm reconfiguration 0 bình chọn
09/03/2018 uningenious [en] phát âm uningenious 0 bình chọn
09/03/2018 biennale [en] phát âm biennale 0 bình chọn
09/03/2018 Lib-Lab [en] phát âm Lib-Lab 0 bình chọn
09/03/2018 auditions [en] phát âm auditions 0 bình chọn
09/03/2018 ingeniousness [en] phát âm ingeniousness 0 bình chọn
09/03/2018 Australians [en] phát âm Australians 0 bình chọn
07/03/2018 We'd better [en] phát âm We'd better 1 bình chọn
07/03/2018 womyn [en] phát âm womyn 0 bình chọn
07/03/2018 earth-grazer [en] phát âm earth-grazer 0 bình chọn
07/03/2018 Stifles [en] phát âm Stifles 0 bình chọn
07/03/2018 water butt [en] phát âm water butt 0 bình chọn
07/03/2018 chokingly [en] phát âm chokingly 0 bình chọn
04/03/2018 Barry Hawkins [en] phát âm Barry Hawkins 0 bình chọn
04/03/2018 Laniakea [en] phát âm Laniakea 0 bình chọn
04/03/2018 Sophia Loren [en] phát âm Sophia Loren 0 bình chọn
04/03/2018 Rohinton Mistry [en] phát âm Rohinton Mistry 0 bình chọn
04/03/2018 convergent series [en] phát âm convergent series 0 bình chọn
04/03/2018 Jehovah Nissi [en] phát âm Jehovah Nissi 0 bình chọn
04/03/2018 Thomas William Robertson [en] phát âm Thomas William Robertson 0 bình chọn
04/03/2018 Arthur Wing Pinero [en] phát âm Arthur Wing Pinero 1 bình chọn