Thành viên:

stevendadams

Đăng ký phát âm của stevendadams

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/03/2016 herb [en] phát âm herb 2 bình chọn
07/03/2011 craic [ga] phát âm craic 0 bình chọn
07/03/2011 Róisín [ga] phát âm Róisín 0 bình chọn
07/03/2011 Gordon Strachan [en] phát âm Gordon Strachan 0 bình chọn
07/03/2011 herbal [en] phát âm herbal 1 bình chọn
06/03/2011 O'Callaghan [en] phát âm O'Callaghan 0 bình chọn
06/03/2011 Carrick-a-Rede [en] phát âm Carrick-a-Rede 0 bình chọn
06/03/2011 Belsize Park [en] phát âm Belsize Park 0 bình chọn
06/03/2011 schedule [en] phát âm schedule 2 bình chọn