Thành viên:

tigernerve

Đăng ký phát âm của tigernerve

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/05/2011 EROEI [en] phát âm EROEI 0 bình chọn
06/05/2011 Sharbrow [en] phát âm Sharbrow 0 bình chọn
06/05/2011 Frederick Jacob Titus Chiluba [en] phát âm Frederick Jacob Titus Chiluba 0 bình chọn
10/04/2010 fawaka [srn] phát âm fawaka 0 bình chọn
03/04/2010 Omani [srn] phát âm Omani 0 bình chọn
03/04/2010 kerki [srn] phát âm kerki 0 bình chọn
03/04/2010 omani? [srn] phát âm omani? 0 bình chọn
03/04/2010 denki [srn] phát âm denki 0 bình chọn
03/04/2010 disi [srn] phát âm disi 0 bình chọn
03/04/2010 me wani dati [srn] phát âm me wani dati 0 bình chọn
30/03/2010 Suriname [srn] phát âm Suriname 0 bình chọn
30/03/2010 sranankondre [srn] phát âm sranankondre 0 bình chọn
30/03/2010 sranan-tongo [srn] phát âm sranan-tongo 0 bình chọn
30/03/2010 sranantongo [srn] phát âm sranantongo 0 bình chọn
30/03/2010 sranan [srn] phát âm sranan 0 bình chọn
05/02/2010 Mazon Creek [en] phát âm Mazon Creek 0 bình chọn
05/02/2010 eicastic [en] phát âm eicastic 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2010 exon [en] phát âm exon 0 bình chọn
31/01/2010 Tommotian [en] phát âm Tommotian 0 bình chọn
31/01/2010 Jonas Salk [en] phát âm Jonas Salk 0 bình chọn
26/01/2010 Chenies Manor House [en] phát âm Chenies Manor House 0 bình chọn
25/01/2010 high-rise [en] phát âm high-rise 0 bình chọn
25/01/2010 F1 [en] phát âm F1 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/05/2009 uncopyrightable [en] phát âm uncopyrightable 0 bình chọn