Thành viên:

torrente

Đăng ký phát âm của torrente

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
20/09/2014 veterinario [ia] phát âm veterinario 0 bình chọn
30/04/2010 tünel [tr] phát âm tünel Của ninjacell
30/03/2010 abatter [ia] phát âm abatter 0 bình chọn
30/03/2010 abassar [ia] phát âm abassar 0 bình chọn
30/03/2010 abandonar [ia] phát âm abandonar 0 bình chọn
30/03/2010 Abaco [ia] phát âm Abaco 0 bình chọn
21/03/2010 jardinero [ia] phát âm jardinero 0 bình chọn
21/03/2010 joco [ia] phát âm joco 0 bình chọn
21/03/2010 jornalista [ia] phát âm jornalista Của McDutchie