Thành viên:

torrente

Đăng ký phát âm của torrente

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/09/2010 promissa [ia] phát âm promissa 0 bình chọn
16/09/2010 propender [ia] phát âm propender 0 bình chọn
16/09/2010 proba [ia] phát âm proba 0 bình chọn
16/09/2010 probar [ia] phát âm probar 0 bình chọn
16/09/2010 producto [ia] phát âm producto 0 bình chọn
16/09/2010 problematic [ia] phát âm problematic 0 bình chọn
16/09/2010 procession [ia] phát âm procession 0 bình chọn
16/09/2010 production [ia] phát âm production 0 bình chọn
16/09/2010 preservar [ia] phát âm preservar 0 bình chọn
16/09/2010 pressa [ia] phát âm pressa 0 bình chọn
16/09/2010 prisa [ia] phát âm prisa 0 bình chọn
16/09/2010 a presso de [ia] phát âm a presso de 0 bình chọn
16/09/2010 facer se prestar [ia] phát âm facer se prestar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2010 presto [ia] phát âm presto 0 bình chọn
16/09/2010 preter [ia] phát âm preter 0 bình chọn
16/09/2010 previe [ia] phát âm previe 0 bình chọn
16/09/2010 protection [ia] phát âm protection 1 bình chọn
16/09/2010 provision [ia] phát âm provision 0 bình chọn
16/09/2010 puera [ia] phát âm puera 0 bình chọn
16/09/2010 prudente [ia] phát âm prudente 0 bình chọn
16/09/2010 pulsata [ia] phát âm pulsata 0 bình chọn
16/09/2010 pumpar [ia] phát âm pumpar 0 bình chọn
16/09/2010 puncta [ia] phát âm puncta 0 bình chọn
16/09/2010 punger [ia] phát âm punger 0 bình chọn
16/09/2010 punition [ia] phát âm punition 0 bình chọn
16/09/2010 pulmon [ia] phát âm pulmon 0 bình chọn
16/09/2010 quitar [ia] phát âm quitar 0 bình chọn
16/09/2010 quantitate [ia] phát âm quantitate 0 bình chọn
16/09/2010 querela [ia] phát âm querela 0 bình chọn
16/09/2010 quanto a [ia] phát âm quanto a 0 bình chọn