Thành viên:

torrente

Đăng ký phát âm của torrente

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/12/2013 inaptitude [ia] phát âm inaptitude 0 bình chọn
18/12/2013 ineptitude [ia] phát âm ineptitude 0 bình chọn
18/12/2013 infinitude [ia] phát âm infinitude 0 bình chọn
18/12/2013 inexactitude [ia] phát âm inexactitude 0 bình chọn
18/12/2013 incertitude [ia] phát âm incertitude 0 bình chọn
18/12/2013 habitude [ia] phát âm habitude 0 bình chọn
18/12/2013 gratitude [ia] phát âm gratitude 0 bình chọn
18/12/2013 fortitude [ia] phát âm fortitude 0 bình chọn
18/12/2013 finitude [ia] phát âm finitude 0 bình chọn
18/12/2013 crassitude [ia] phát âm crassitude 0 bình chọn
18/12/2013 beatitude [ia] phát âm beatitude 0 bình chọn
18/12/2013 Koxinga [ia] phát âm Koxinga 0 bình chọn
18/12/2013 motocyclo [ia] phát âm motocyclo 0 bình chọn
18/12/2013 motocycletta [ia] phát âm motocycletta 0 bình chọn
18/12/2013 motorcyclo [ia] phát âm motorcyclo 0 bình chọn
06/09/2012 exactitude [ia] phát âm exactitude 0 bình chọn
06/09/2012 dissimilitude [ia] phát âm dissimilitude 0 bình chọn
06/09/2012 desuetude [ia] phát âm desuetude 0 bình chọn
06/09/2012 hamaca [ia] phát âm hamaca 0 bình chọn
06/09/2012 barraca [ia] phát âm barraca 0 bình chọn
06/09/2012 cloaca [ia] phát âm cloaca 0 bình chọn
05/09/2012 paranoiaco [ia] phát âm paranoiaco 0 bình chọn
05/09/2012 maniaco [ia] phát âm maniaco 0 bình chọn
05/09/2012 pharmaco [ia] phát âm pharmaco 0 bình chọn
05/09/2012 egomaniaco [ia] phát âm egomaniaco 0 bình chọn
05/09/2012 Jaco [ia] phát âm Jaco 0 bình chọn
05/09/2012 polaco [ia] phát âm polaco 0 bình chọn
05/09/2012 dipsaco [ia] phát âm dipsaco 0 bình chọn
05/09/2012 hypersomniaco [ia] phát âm hypersomniaco 0 bình chọn
05/09/2012 insomniaco [ia] phát âm insomniaco 0 bình chọn