Thành viên:

torrente

Đăng ký phát âm của torrente

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/09/2010 mysterio [ia] phát âm mysterio 0 bình chọn
16/09/2010 multitude [ia] phát âm multitude 0 bình chọn
16/09/2010 montania [ia] phát âm montania 0 bình chọn
16/09/2010 multiplicar [ia] phát âm multiplicar 0 bình chọn
16/09/2010 motor [ia] phát âm motor 0 bình chọn
16/09/2010 narrar [ia] phát âm narrar 0 bình chọn
16/09/2010 Natal [ia] phát âm Natal 1 bình chọn
16/09/2010 native [ia] phát âm native 0 bình chọn
16/09/2010 nativo [ia] phát âm nativo 0 bình chọn
16/09/2010 moral [ia] phát âm moral 0 bình chọn
16/09/2010 morsura [ia] phát âm morsura 0 bình chọn
16/09/2010 morto [ia] phát âm morto 0 bình chọn
16/09/2010 naturalmente [ia] phát âm naturalmente 0 bình chọn
16/09/2010 naval [ia] phát âm naval 0 bình chọn
16/09/2010 nebulose [ia] phát âm nebulose 0 bình chọn
16/09/2010 nocive [ia] phát âm nocive 0 bình chọn
16/09/2010 nocer [ia] phát âm nocer 0 bình chọn
16/09/2010 notar [ia] phát âm notar 0 bình chọn
16/09/2010 osar [ia] phát âm osar 0 bình chọn
16/09/2010 original [ia] phát âm original 0 bình chọn
16/09/2010 oscillar [ia] phát âm oscillar 0 bình chọn
16/09/2010 oval [ia] phát âm oval 0 bình chọn
16/09/2010 oxygeno [ia] phát âm oxygeno 0 bình chọn
16/09/2010 ordinar [ia] phát âm ordinar 0 bình chọn
16/09/2010 ordinari [ia] phát âm ordinari 0 bình chọn
16/09/2010 organo [ia] phát âm organo 0 bình chọn
16/09/2010 orgolio [ia] phát âm orgolio 0 bình chọn
16/09/2010 orgoliose [ia] phát âm orgoliose 0 bình chọn
16/09/2010 offerta [ia] phát âm offerta 0 bình chọn
16/09/2010 officiero [ia] phát âm officiero 0 bình chọn