Thành viên:

tramont

Đăng ký phát âm của tramont

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/03/2017 professor [pt] phát âm professor 0 bình chọn
04/03/2017 motoqueiro [pt] phát âm motoqueiro 0 bình chọn
04/03/2017 elevador [pt] phát âm elevador 0 bình chọn
04/03/2017 desculparei [pt] phát âm desculparei 0 bình chọn
04/03/2017 descaracterizaram [pt] phát âm descaracterizaram 0 bình chọn
04/03/2017 Celebrações [pt] phát âm Celebrações 1 bình chọn
04/03/2017 Chimay [fr] phát âm Chimay 0 bình chọn
04/03/2017 kelvinometria [pt] phát âm kelvinometria 0 bình chọn
04/03/2017 kelvinométrico [pt] phát âm kelvinométrico 0 bình chọn
04/03/2017 kennediano [pt] phát âm kennediano 0 bình chọn
04/03/2017 septimal [pt] phát âm septimal 0 bình chọn
04/03/2017 kelvinômetro [pt] phát âm kelvinômetro 0 bình chọn
04/03/2017 sextilhões [pt] phát âm sextilhões 0 bình chọn
04/03/2017 septilhões [pt] phát âm septilhões 0 bình chọn
04/03/2017 eleática [pt] phát âm eleática 0 bình chọn
04/03/2017 Onde você estava? [pt] phát âm Onde você estava? 0 bình chọn
04/03/2017 examinasse [pt] phát âm examinasse 0 bình chọn
04/03/2017 quesibilidade [pt] phát âm quesibilidade 0 bình chọn
04/03/2017 anti-heroína [pt] phát âm anti-heroína 0 bình chọn
04/03/2017 arlequina [pt] phát âm arlequina 0 bình chọn
04/03/2017 desafinando [pt] phát âm desafinando 0 bình chọn
04/03/2017 Que mancada! [pt] phát âm Que mancada! 0 bình chọn
04/03/2017 pré-socrática [pt] phát âm pré-socrática 0 bình chọn
04/03/2017 inteligibilidade [pt] phát âm inteligibilidade 0 bình chọn
04/03/2017 introspeccionismo [pt] phát âm introspeccionismo 0 bình chọn
04/03/2017 regularidades [pt] phát âm regularidades 0 bình chọn
04/03/2017 subjetivação [pt] phát âm subjetivação 0 bình chọn
04/03/2017 objetivável [pt] phát âm objetivável 0 bình chọn
04/03/2017 fragilizassem [pt] phát âm fragilizassem 0 bình chọn
04/03/2017 dessacralizado [pt] phát âm dessacralizado 0 bình chọn