Thành viên:

trice

Đăng ký phát âm của trice

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Cụm từ Phát âm Thông tin
29/03/2013 Heresy of Paraphrase [en] phát âm Heresy of Paraphrase 0 bình chọn
11/03/2013 Cadmean victory [en] phát âm Cadmean victory 0 bình chọn
13/12/2012 Crossroads GPS [en] phát âm Crossroads GPS 0 bình chọn
04/09/2012 brick wall [en] phát âm brick wall 0 bình chọn
13/08/2012 weight bar [en] phát âm weight bar 0 bình chọn