Thành viên:

trice

Đăng ký phát âm của trice

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Cụm từ Nghe Bình chọn
02/04/2013 abandon ship [en] phát âm abandon ship 0 bình chọn
29/03/2013 Heresy of Paraphrase [en] phát âm Heresy of Paraphrase 0 bình chọn
29/03/2013 Oodgeroo Noonuccal [en] phát âm Oodgeroo Noonuccal 0 bình chọn
22/03/2013 Super Mario World [en] phát âm Super Mario World 0 bình chọn
11/03/2013 Cadmean victory [en] phát âm Cadmean victory 0 bình chọn
28/02/2013 oxygen cylinder [en] phát âm oxygen cylinder 0 bình chọn
23/02/2013 Thank you [en] phát âm thank you 0 bình chọn
18/02/2013 Tremont street [en] phát âm Tremont street 0 bình chọn
05/02/2013 Excuse me [en] phát âm excuse me 0 bình chọn
29/01/2013 Truth or Consequences [en] phát âm Truth or Consequences 0 bình chọn
13/01/2013 told you so [en] phát âm told you so 0 bình chọn
04/01/2013 sparkling wine [en] phát âm sparkling wine 0 bình chọn
13/12/2012 Crossroads GPS [en] phát âm Crossroads GPS 0 bình chọn
28/11/2012 Corlears street [en] phát âm Corlears street 0 bình chọn
28/11/2012 Corlear Avenue [en] phát âm Corlear Avenue 0 bình chọn
12/11/2012 Chatham Square [en] phát âm Chatham Square 0 bình chọn
10/11/2012 Goodge Street [en] phát âm Goodge Street 0 bình chọn
27/10/2012 Wenceslas Square [en] phát âm Wenceslas Square 0 bình chọn
27/10/2012 10 Downing Street [en] phát âm 10 Downing Street 0 bình chọn
08/10/2012 Giltspur Street [en] phát âm Giltspur Street 0 bình chọn
04/09/2012 brick wall [en] phát âm brick wall 0 bình chọn
13/08/2012 weight bar [en] phát âm weight bar 0 bình chọn
30/07/2012 Poydras Street [en] phát âm Poydras Street 0 bình chọn
10/07/2012 Machray Avenue [en] phát âm Machray Avenue 0 bình chọn