Thành viên:

ukis

Đăng ký phát âm của ukis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/09/2008 Hannibal Laguna [es] phát âm Hannibal Laguna 0 bình chọn
19/09/2008 tablas [es] phát âm tablas 0 bình chọn
19/09/2008 indecente [es] phát âm indecente 0 bình chọn
19/09/2008 ochenta [es] phát âm ochenta 0 bình chọn
19/09/2008 década [es] phát âm década -1 bình chọn
19/09/2008 recreación [es] phát âm recreación 0 bình chọn
19/09/2008 piezas [es] phát âm piezas 0 bình chọn
19/09/2008 brisa [es] phát âm brisa 0 bình chọn
19/09/2008 matiza [es] phát âm matiza 0 bình chọn
19/09/2008 pone [es] phát âm pone 0 bình chọn
19/09/2008 texturas [es] phát âm texturas 0 bình chọn
19/09/2008 decidida [es] phát âm decidida 0 bình chọn
19/09/2008 colección [es] phát âm colección -1 bình chọn
19/09/2008 superposición [es] phát âm superposición 0 bình chọn
19/09/2008 broche [es] phát âm broche 0 bình chọn
19/09/2008 sofisticados [es] phát âm sofisticados 0 bình chọn
19/09/2008 drapeados [es] phát âm drapeados 0 bình chọn
19/09/2008 perfilan [es] phát âm perfilan 0 bình chọn
19/09/2008 líneas [es] phát âm líneas 0 bình chọn
19/09/2008 rasos [es] phát âm rasos 0 bình chọn
19/09/2008 joyas [es] phát âm joyas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/09/2008 pequeñas [es] phát âm pequeñas 0 bình chọn
19/09/2008 Escotes [es] phát âm Escotes 0 bình chọn
19/09/2008 forman [es] phát âm forman 0 bình chọn
19/09/2008 enseñan [es] phát âm enseñan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/09/2008 empolvados [es] phát âm empolvados 0 bình chọn
19/09/2008 cristales [es] phát âm cristales 0 bình chọn
19/09/2008 vestidos [es] phát âm vestidos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/09/2008 asimétricos [es] phát âm asimétricos 0 bình chọn
19/09/2008 piernas [es] phát âm piernas 0 bình chọn