Thành viên:

undavide

Đăng ký phát âm của undavide

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/04/2010 arcaica [it] phát âm arcaica 0 bình chọn
14/04/2010 Padovanino [it] phát âm Padovanino 0 bình chọn
14/04/2010 Papa Innocenzo XI [it] phát âm Papa Innocenzo XI 0 bình chọn
14/04/2010 scorretta [it] phát âm scorretta 0 bình chọn
14/04/2010 fondamentalmente [it] phát âm fondamentalmente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/04/2010 indicato [it] phát âm indicato 0 bình chọn
26/03/2010 abbacchiamento [it] phát âm abbacchiamento 0 bình chọn
26/03/2010 abbagliante [it] phát âm abbagliante -1 bình chọn
26/03/2010 abbassabile [it] phát âm abbassabile 0 bình chọn
26/03/2010 abbinabile [it] phát âm abbinabile 0 bình chọn
26/03/2010 Pala Dozza [it] phát âm Pala Dozza 0 bình chọn
26/03/2010 abbassamento [it] phát âm abbassamento 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/03/2010 abbietto [it] phát âm abbietto 0 bình chọn
24/03/2010 Radicali Italiani [it] phát âm Radicali Italiani 0 bình chọn
24/03/2010 Partito Socialista Italiano [it] phát âm Partito Socialista Italiano 1 bình chọn
24/03/2010 abbraccione [it] phát âm abbraccione 0 bình chọn
24/03/2010 abbonarsi [it] phát âm abbonarsi 0 bình chọn
24/03/2010 tornata [it] phát âm tornata 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/03/2010 mandato [it] phát âm mandato 0 bình chọn
24/03/2010 annuale [it] phát âm annuale 0 bình chọn
24/03/2010 edizione [it] phát âm edizione 0 bình chọn
24/03/2010 quindicinale [it] phát âm quindicinale 0 bình chọn
24/03/2010 Italia dei Valori [it] phát âm Italia dei Valori 0 bình chọn
24/03/2010 bisettimanale [it] phát âm bisettimanale 0 bình chọn
24/03/2010 controversia [it] phát âm controversia 1 bình chọn
24/03/2010 tempestivo [it] phát âm tempestivo 0 bình chọn
24/03/2010 PdL [it] phát âm PdL 0 bình chọn
24/03/2010 PD [it] phát âm PD 0 bình chọn
24/03/2010 bimensile [it] phát âm bimensile 0 bình chọn
24/03/2010 consultazione [it] phát âm consultazione 0 bình chọn