Thành viên:

usako_usagiclub

Đăng ký phát âm của usako_usagiclub

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/03/2019 与かる [ja] phát âm 与かる 0 bình chọn
24/03/2019 あだおろそかに [ja] phát âm あだおろそかに 0 bình chọn
24/03/2019 ねじれ文 [ja] phát âm ねじれ文 0 bình chọn
24/03/2019 日本画壇 [ja] phát âm 日本画壇 0 bình chọn
24/03/2019 yamero [ja] phát âm yamero 0 bình chọn
24/03/2019 ファイヤーボール [ja] phát âm ファイヤーボール 0 bình chọn
24/03/2019 放蕩者 [ja] phát âm 放蕩者 0 bình chọn
24/03/2019 賑やかだ [ja] phát âm 賑やかだ 0 bình chọn
24/03/2019 セクシーな [ja] phát âm セクシーな 0 bình chọn
24/03/2019 一対多 [ja] phát âm 一対多 0 bình chọn
24/03/2019 鬼の洗濯板 [ja] phát âm 鬼の洗濯板 0 bình chọn
24/03/2019 センチメンタルな [ja] phát âm センチメンタルな 0 bình chọn
24/03/2019 有機EL [ja] phát âm 有機EL 0 bình chọn
24/03/2019 線上 [ja] phát âm 線上 0 bình chọn
24/03/2019 自由画 [ja] phát âm 自由画 0 bình chọn
24/03/2019 没入感 [ja] phát âm 没入感 0 bình chọn
24/03/2019 両党 [ja] phát âm 両党 0 bình chọn
24/03/2019 ワンツーパンチ [ja] phát âm ワンツーパンチ 0 bình chọn
24/03/2019 いずれの [ja] phát âm いずれの 0 bình chọn
24/03/2019 積分器 [ja] phát âm 積分器 0 bình chọn
24/03/2019 七つ釜 [ja] phát âm 七つ釜 0 bình chọn
24/03/2019 妊娠する [ja] phát âm 妊娠する 0 bình chọn
24/03/2019 夜勤明け [ja] phát âm 夜勤明け 0 bình chọn
24/03/2019 込めます [ja] phát âm 込めます 0 bình chọn
24/03/2019 罫書き [ja] phát âm 罫書き 0 bình chọn
24/03/2019 茫然として [ja] phát âm 茫然として 0 bình chọn
24/03/2019 吉野ヶ里 [ja] phát âm 吉野ヶ里 0 bình chọn
29/09/2018 アコウダイ [ja] phát âm アコウダイ 0 bình chọn
20/08/2018 耳くそ [ja] phát âm 耳くそ 0 bình chọn
20/08/2018 祭り上げる [ja] phát âm 祭り上げる 0 bình chọn