Thành viên:

valchiarelli

Đăng ký phát âm của valchiarelli

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/01/2010 carangueijo [pt] phát âm carangueijo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/01/2010 castanha-do-para [pt] phát âm castanha-do-para 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/01/2010 pontilhado [pt] phát âm pontilhado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/01/2010 abandonar [pt] phát âm abandonar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất