Thành viên:

vangel

Đăng ký phát âm của vangel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
17/10/2013 exercisable [en] phát âm exercisable Của wkshimself
12/06/2011 Fergus [en] phát âm Fergus Của dorabora
24/05/2011 keogh [en] phát âm keogh Của ceruleanbill
05/04/2011 unipolar [en] phát âm unipolar Của Boreas74
11/10/2010 I.S.O. [en] phát âm I.S.O. Của Bdgreat1
06/10/2010 Elba Island [en] phát âm Elba Island Của beagle3429
24/06/2010 lockean [en] phát âm lockean Của agosta
23/06/2010 David Geggus [en] phát âm David Geggus Của JerW
18/06/2010 david brion davies [en] phát âm david brion davies Của Learn1
13/06/2010 Lyman Trumbull [en] phát âm Lyman Trumbull Của Arn_Wendt
23/03/2010 Bruno Bettelheim [en] phát âm Bruno Bettelheim Của mooncow
09/07/2009 Line Item Veto Act [en] phát âm Line Item Veto Act Của danjr
08/07/2009 British Guiana [en] phát âm British Guiana Của readd1
08/07/2009 Bricker [en] phát âm Bricker Của reeniekenn
04/07/2009 Republic of Haiti [en] phát âm Republic of Haiti Của sonatuhlee
02/07/2009 econocide [en] phát âm econocide Của gcnewsome