Thành viên:

vangel

Đăng ký phát âm của vangel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/06/2010 Nohant [fr] phát âm Nohant 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/06/2010 Charbonneau [fr] phát âm Charbonneau 0 bình chọn
24/06/2010 gillot [fr] phát âm gillot 0 bình chọn
24/06/2010 Caïpirinha [fr] phát âm Caïpirinha 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/06/2010 Fayence [fr] phát âm Fayence 0 bình chọn
24/06/2010 Mahut [fr] phát âm Mahut 0 bình chọn
24/06/2010 fêtes galantes [fr] phát âm fêtes galantes 0 bình chọn
16/09/2009 Thierry Henry [fr] phát âm Thierry Henry 0 bình chọn
16/09/2009 Brigitte Bardot [fr] phát âm Brigitte Bardot 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2009 delicatessen [fr] phát âm delicatessen 0 bình chọn
16/09/2009 SNCF [fr] phát âm SNCF 0 bình chọn
16/09/2009 bourrée [fr] phát âm bourrée 0 bình chọn
16/09/2009 Marat [fr] phát âm Marat 0 bình chọn
16/09/2009 Peugeot [fr] phát âm Peugeot 2 bình chọn
16/09/2009 marquise spinola [fr] phát âm marquise spinola 0 bình chọn
16/09/2009 seuil [fr] phát âm seuil 0 bình chọn
16/09/2009 Rodolphe [fr] phát âm Rodolphe 0 bình chọn
16/09/2009 Merlot [fr] phát âm Merlot 1 bình chọn
16/09/2009 chillon [fr] phát âm chillon 0 bình chọn
16/09/2009 Larcis Ducasse [fr] phát âm Larcis Ducasse 0 bình chọn
16/09/2009 La Gille [fr] phát âm La Gille 0 bình chọn
16/09/2009 Frederik Du Chau [fr] phát âm Frederik Du Chau 0 bình chọn
16/09/2009 Beaumont sur Vesle [fr] phát âm Beaumont sur Vesle 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2009 Chouilly [fr] phát âm Chouilly 0 bình chọn
16/09/2009 Sillery [fr] phát âm Sillery 0 bình chọn
16/09/2009 cathier [fr] phát âm cathier 0 bình chọn
16/09/2009 Jose Sabatier Bianco [fr] phát âm Jose Sabatier Bianco 0 bình chọn
16/09/2009 Méard [fr] phát âm Méard 0 bình chọn
09/07/2009 Cauterets [fr] phát âm Cauterets 0 bình chọn
09/07/2009 Rouault [fr] phát âm Rouault 0 bình chọn