Thành viên:

vangel

Đăng ký phát âm của vangel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/07/2009 Louis Althusser [fr] phát âm Louis Althusser 0 bình chọn
02/07/2009 La Dame Blanche [fr] phát âm La Dame Blanche 0 bình chọn
02/07/2009 Michel Leiris [fr] phát âm Michel Leiris 0 bình chọn
02/07/2009 le sac [fr] phát âm le sac 0 bình chọn
02/07/2009 teinturiers [fr] phát âm teinturiers 0 bình chọn
02/07/2009 Nièvre [fr] phát âm Nièvre 0 bình chọn
02/07/2009 Joseph-Marie Vien [fr] phát âm Joseph-Marie Vien 0 bình chọn
02/07/2009 L’été [fr] phát âm L’été 1 bình chọn Phát âm tốt nhất