Thành viên:

velisami

Đăng ký phát âm của velisami

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/01/2012 imrendirme [tr] phát âm imrendirme 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 regaip [tr] phát âm regaip 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 koşullu [tr] phát âm koşullu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 meleşmek [tr] phát âm meleşmek 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 kâr [tr] phát âm kâr 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 statü [tr] phát âm statü 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 indinde [tr] phát âm indinde 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 kalıt [tr] phát âm kalıt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 pelesenk [tr] phát âm pelesenk 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 savuşturmak [tr] phát âm savuşturmak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 sezdirme [tr] phát âm sezdirme 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 kabataslak [tr] phát âm kabataslak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 mütemadi [tr] phát âm mütemadi 0 bình chọn
31/01/2012 uzmanlaşmak [tr] phát âm uzmanlaşmak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 yoksun [tr] phát âm yoksun 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 kiralama [tr] phát âm kiralama 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 meziyetli [tr] phát âm meziyetli 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 sıyrık [tr] phát âm sıyrık 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 muallâ [tr] phát âm muallâ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 muaf [tr] phát âm muaf 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 vedalaşma [tr] phát âm vedalaşma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/01/2012 yuhalama [tr] phát âm yuhalama 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 yalıtılma [tr] phát âm yalıtılma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 peyderpey [tr] phát âm peyderpey 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 mersiye [tr] phát âm mersiye 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 zahirî [tr] phát âm zahirî 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 kramp [tr] phát âm kramp 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 mülkî idare [tr] phát âm mülkî idare 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 lâkırdı [tr] phát âm lâkırdı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/01/2012 yüz akı [tr] phát âm yüz akı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất