Thành viên:

velisami

Đăng ký phát âm của velisami

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/01/2012 kestanecik [tr] phát âm kestanecik 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 zehir zıkkım [tr] phát âm zehir zıkkım 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 müstenkif [tr] phát âm müstenkif 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 kefil [tr] phát âm kefil 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 sadistçe [tr] phát âm sadistçe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 vıcırdaşma [tr] phát âm vıcırdaşma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 muhtasar [tr] phát âm muhtasar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 yangıncı [tr] phát âm yangıncı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 vârissiz [tr] phát âm vârissiz 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 iç işleri [tr] phát âm iç işleri 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 nakkare [tr] phát âm nakkare 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 kuş kafesi [tr] phát âm kuş kafesi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 kaypamak [tr] phát âm kaypamak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 kuru kafa [tr] phát âm kuru kafa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 kızlar [tr] phát âm kızlar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 Kıptîlik [tr] phát âm Kıptîlik 0 bình chọn
18/01/2012 ödenti [tr] phát âm ödenti 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 uzluk [tr] phát âm uzluk 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 yutturmak [tr] phát âm yutturmak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 yerlileşmek [tr] phát âm yerlileşmek 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 keyifsizlik [tr] phát âm keyifsizlik 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 mersingiller [tr] phát âm mersingiller 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 uyulmak [tr] phát âm uyulmak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 noktalama [tr] phát âm noktalama 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 lâzanya [tr] phát âm lâzanya 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 yardımcı ders [tr] phát âm yardımcı ders 0 bình chọn
18/01/2012 sevdalı [tr] phát âm sevdalı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 köpekleşme [tr] phát âm köpekleşme 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 çalışan [tr] phát âm çalışan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/01/2012 bahçede [tr] phát âm bahçede 1 bình chọn Phát âm tốt nhất