Thành viên:

victoradiaz

Đăng ký phát âm của victoradiaz

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/10/2012 Díaz [es] phát âm Díaz 0 bình chọn
05/10/2012 Víctor [es] phát âm Víctor 0 bình chọn
05/10/2012 permeado [es] phát âm permeado 0 bình chọn
05/10/2012 doce [es] phát âm doce 0 bình chọn
05/10/2012 reutilizado [es] phát âm reutilizado 0 bình chọn
05/10/2012 osmolaridad [es] phát âm osmolaridad 0 bình chọn
05/10/2012 hipertónica [es] phát âm hipertónica 0 bình chọn
05/10/2012 hipertónico [es] phát âm hipertónico 0 bình chọn
05/10/2012 etílico [es] phát âm etílico 0 bình chọn
05/10/2012 descrita [es] phát âm descrita 0 bình chọn
05/10/2012 aleatoriamente [es] phát âm aleatoriamente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/10/2012 Desalinización [es] phát âm Desalinización 0 bình chọn
05/10/2012 conductividad [es] phát âm conductividad 0 bình chọn
05/10/2012 mencionada [es] phát âm mencionada 0 bình chọn
05/10/2012 reutilizando [es] phát âm reutilizando 0 bình chọn
05/10/2012 reutilizada [es] phát âm reutilizada 0 bình chọn