Thành viên:

viniromero

Đăng ký phát âm của viniromero

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/08/2017 No dia do casamento, o noivo desapareceu. [pt] phát âm No dia do casamento, o noivo desapareceu. 0 bình chọn
04/08/2017 noivo [pt] phát âm noivo 0 bình chọn
04/08/2017 Almirante [pt] phát âm Almirante 0 bình chọn
11/10/2014 peixo [pt] phát âm peixo 0 bình chọn
11/10/2014 Obaluaiyê [pt] phát âm Obaluaiyê 0 bình chọn
27/06/2010 Liedson [pt] phát âm Liedson 0 bình chọn
27/06/2010 Belleti [pt] phát âm Belleti 0 bình chọn
25/03/2010 Reconhecida [pt] phát âm Reconhecida 0 bình chọn
25/03/2010 Declarada [pt] phát âm Declarada 0 bình chọn
25/03/2010 densidade [pt] phát âm densidade 0 bình chọn
25/03/2010 Língua oficial [pt] phát âm Língua oficial 0 bình chọn
25/03/2010 Fuso horário [pt] phát âm Fuso horário 0 bình chọn
25/03/2010 Horário de Verão [pt] phát âm Horário de Verão 0 bình chọn
25/03/2010 Gilmar Ferreira Mendes [pt] phát âm Gilmar Ferreira Mendes 0 bình chọn
23/03/2010 condena [pt] phát âm condena 0 bình chọn
23/03/2010 repetiram [pt] phát âm repetiram 0 bình chọn
23/03/2010 inadaptação [pt] phát âm inadaptação 0 bình chọn
23/03/2010 diminuíram [pt] phát âm diminuíram 0 bình chọn
23/03/2010 aliviavam [pt] phát âm aliviavam 0 bình chọn
23/03/2010 desafogo [pt] phát âm desafogo 0 bình chọn
23/03/2010 deveres [pt] phát âm deveres 0 bình chọn
23/03/2010 deleitava [pt] phát âm deleitava 0 bình chọn
23/03/2010 horizontes [pt] phát âm horizontes 0 bình chọn
23/03/2010 vastos [pt] phát âm vastos 0 bình chọn
23/03/2010 espaçosas [pt] phát âm espaçosas 0 bình chọn
23/03/2010 alteavam [pt] phát âm alteavam 0 bình chọn
23/03/2010 alinhavam [pt] phát âm alinhavam 0 bình chọn
23/03/2010 destacando [pt] phát âm destacando 0 bình chọn
23/03/2010 desabrochavam [pt] phát âm desabrochavam 0 bình chọn
23/03/2010 adornando [pt] phát âm adornando 0 bình chọn