Thành viên:

viniromero

Đăng ký phát âm của viniromero

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/03/2010 impressionavam [pt] phát âm impressionavam 0 bình chọn
23/03/2010 cultivados [pt] phát âm cultivados 0 bình chọn
23/03/2010 melhorada [pt] phát âm melhorada 0 bình chọn
23/03/2010 apareciam [pt] phát âm apareciam 0 bình chọn
23/03/2010 repousava [pt] phát âm repousava 0 bình chọn
23/03/2010 harmônicas [pt] phát âm harmônicas 0 bình chọn
23/03/2010 coroados [pt] phát âm coroados 0 bình chọn
23/03/2010 pomares [pt] phát âm pomares 0 bình chọn
23/03/2010 desenhavam [pt] phát âm desenhavam 0 bình chọn
23/03/2010 plumagens [pt] phát âm plumagens 0 bình chọn
23/03/2010 pousavam [pt] phát âm pousavam 0 bình chọn
23/03/2010 erguerem [pt] phát âm erguerem 0 bình chọn
23/03/2010 saleta [pt] phát âm saleta 0 bình chọn
23/03/2010 mencionada [pt] phát âm mencionada 0 bình chọn
23/03/2010 reforçada [pt] phát âm reforçada 0 bình chọn
23/03/2010 influenciada [pt] phát âm influenciada 0 bình chọn
23/03/2010 surgido [pt] phát âm surgido 0 bình chọn
23/03/2010 estada [pt] phát âm estada 0 bình chọn
23/03/2010 ajudada [pt] phát âm ajudada 0 bình chọn
23/03/2010 melancólicos [pt] phát âm melancólicos 0 bình chọn
23/03/2010 transferida [pt] phát âm transferida 0 bình chọn
23/03/2010 modificada [pt] phát âm modificada 0 bình chọn
23/03/2010 mandassem [pt] phát âm mandassem 0 bình chọn
23/03/2010 recompensadas [pt] phát âm recompensadas 0 bình chọn
23/03/2010 Luís Antônio Feliciano Marcondes [pt] phát âm Luís Antônio Feliciano Marcondes 0 bình chọn
23/03/2010 Neguinho da Beija-Flor [pt] phát âm Neguinho da Beija-Flor 0 bình chọn
23/03/2010 instado [pt] phát âm instado 0 bình chọn
23/03/2010 parecença [pt] phát âm parecença 0 bình chọn
23/03/2010 persuadiram [pt] phát âm persuadiram 0 bình chọn
23/03/2010 graciosos [pt] phát âm graciosos 0 bình chọn