Thành viên:

viool

Đăng ký phát âm của viool

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/09/2012 zegeltje [nl] phát âm zegeltje 0 bình chọn
12/09/2012 hooggeplaatste [nl] phát âm hooggeplaatste 0 bình chọn
12/09/2012 Cristina Deutekom [nl] phát âm Cristina Deutekom 0 bình chọn
12/09/2012 college [nl] phát âm college 0 bình chọn
12/09/2012 huismerk [nl] phát âm huismerk 0 bình chọn
12/09/2012 perfectum [nl] phát âm perfectum 0 bình chọn
12/09/2012 participium [nl] phát âm participium 0 bình chọn
12/09/2012 Applaus [nl] phát âm Applaus 0 bình chọn
12/09/2012 tas [nl] phát âm tas 0 bình chọn
12/09/2012 ontkennen [nl] phát âm ontkennen 0 bình chọn
12/09/2012 sportschoen [nl] phát âm sportschoen 0 bình chọn
12/09/2012 rumba [nl] phát âm rumba 0 bình chọn
12/09/2012 teruggave [nl] phát âm teruggave 0 bình chọn
12/09/2012 gordijnbonus [nl] phát âm gordijnbonus 0 bình chọn
12/09/2012 luchthamer [nl] phát âm luchthamer 0 bình chọn
12/09/2012 sadisme [nl] phát âm sadisme 0 bình chọn
12/09/2012 spul [nl] phát âm spul 0 bình chọn
12/09/2012 loopbrug [nl] phát âm loopbrug 0 bình chọn
12/09/2012 rubriceren [nl] phát âm rubriceren 0 bình chọn
12/09/2012 stemlokaal [nl] phát âm stemlokaal 0 bình chọn
12/09/2012 puntenverdeling [nl] phát âm puntenverdeling 0 bình chọn
12/09/2012 damspel [nl] phát âm damspel 0 bình chọn
12/09/2012 verkiezingskoorts [nl] phát âm verkiezingskoorts 0 bình chọn
12/09/2012 verkiezingsuitslag [nl] phát âm verkiezingsuitslag 0 bình chọn
12/09/2012 onderscheppen [nl] phát âm onderscheppen 0 bình chọn
12/09/2012 discrimineren [nl] phát âm discrimineren 0 bình chọn
12/09/2012 grimeren [nl] phát âm grimeren 0 bình chọn
08/05/2012 getogen [nl] phát âm getogen 0 bình chọn
08/05/2012 Boonzaaijer [nl] phát âm Boonzaaijer 0 bình chọn
08/05/2012 ruziën [nl] phát âm ruziën 0 bình chọn