Thành viên:

viool

Đăng ký phát âm của viool

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/05/2012 ruziën [nl] phát âm ruziën 0 bình chọn
08/05/2012 straf [nl] phát âm straf 0 bình chọn
08/05/2012 crisis [nl] phát âm crisis 1 bình chọn
08/05/2012 jazeker [nl] phát âm jazeker 0 bình chọn
08/05/2012 Nederlanden [nl] phát âm Nederlanden 0 bình chọn
08/05/2012 glimlachje [nl] phát âm glimlachje 0 bình chọn
08/05/2012 karnemelk [nl] phát âm karnemelk 0 bình chọn
08/05/2012 baarmoeder [nl] phát âm baarmoeder 0 bình chọn
08/05/2012 jasje [nl] phát âm jasje 0 bình chọn
08/05/2012 strafwerk [nl] phát âm strafwerk 0 bình chọn
08/05/2012 schilferig [nl] phát âm schilferig 0 bình chọn
08/05/2012 narigheid [nl] phát âm narigheid 0 bình chọn
20/04/2012 hogeschool [nl] phát âm hogeschool -1 bình chọn
20/04/2012 verschijnselen [nl] phát âm verschijnselen 0 bình chọn
20/04/2012 zelfredzaamheid [nl] phát âm zelfredzaamheid 0 bình chọn
20/04/2012 eenzaamheid [nl] phát âm eenzaamheid -1 bình chọn
16/04/2012 shoppen [nl] phát âm shoppen 0 bình chọn
16/04/2012 ideale [nl] phát âm ideale 0 bình chọn
16/04/2012 polyglot [nl] phát âm polyglot 0 bình chọn
16/04/2012 Judith Leyster [nl] phát âm Judith Leyster 0 bình chọn
16/04/2012 oneens [nl] phát âm oneens 0 bình chọn
16/04/2012 deelneming [nl] phát âm deelneming 0 bình chọn
16/04/2012 condoleren [nl] phát âm condoleren 0 bình chọn
16/04/2012 proficiat [nl] phát âm proficiat 0 bình chọn
16/04/2012 postuleerde [nl] phát âm postuleerde 0 bình chọn
16/04/2012 stramien [nl] phát âm stramien 0 bình chọn
16/04/2012 gemeenschappelijke [nl] phát âm gemeenschappelijke 0 bình chọn
16/04/2012 streefde [nl] phát âm streefde 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/04/2012 gezichtspunt [nl] phát âm gezichtspunt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/04/2012 afwijkend [nl] phát âm afwijkend 0 bình chọn