Thành viên:

viool

Đăng ký phát âm của viool

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/03/2012 dwarsstraat [nl] phát âm dwarsstraat 0 bình chọn
29/03/2012 proesten [nl] phát âm proesten 0 bình chọn
29/03/2012 brommen [nl] phát âm brommen 0 bình chọn
29/03/2012 losknopen [nl] phát âm losknopen 0 bình chọn
29/03/2012 Wtenbogaert [nl] phát âm Wtenbogaert 0 bình chọn
29/03/2012 heus [nl] phát âm heus 0 bình chọn
29/03/2012 gordijn [nl] phát âm gordijn 0 bình chọn
29/03/2012 zeepsop [nl] phát âm zeepsop 0 bình chọn
29/03/2012 perziken [nl] phát âm perziken 0 bình chọn
29/03/2012 tussenin [nl] phát âm tussenin 0 bình chọn
29/03/2012 groeten [nl] phát âm groeten 0 bình chọn
29/03/2012 poosje [nl] phát âm poosje 0 bình chọn
29/03/2012 opeten [nl] phát âm opeten 0 bình chọn
29/03/2012 zuchten [nl] phát âm zuchten 0 bình chọn
29/03/2012 staart [nl] phát âm staart 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/03/2012 knopen [nl] phát âm knopen 0 bình chọn
29/03/2012 Willemina Jacoba van Gogh [nl] phát âm Willemina Jacoba van Gogh 0 bình chọn
29/03/2012 slepen [nl] phát âm slepen 0 bình chọn
29/03/2012 kalveren [nl] phát âm kalveren 0 bình chọn
29/03/2012 Joep [nl] phát âm Joep 0 bình chọn
29/03/2012 zand [nl] phát âm zand 0 bình chọn
29/03/2012 schuinsmaarcheerder [nl] phát âm schuinsmaarcheerder 0 bình chọn
29/03/2012 Nijgh & Van Ditmar [nl] phát âm Nijgh & Van Ditmar 0 bình chọn
21/03/2012 Koninklijke Ahold [nl] phát âm Koninklijke Ahold 0 bình chọn
09/03/2012 politiekorps [nl] phát âm politiekorps 0 bình chọn
09/03/2012 medewerkerster [nl] phát âm medewerkerster 0 bình chọn
17/02/2012 Geuzen [nl] phát âm Geuzen 0 bình chọn
17/02/2012 richtingaanwijzer [nl] phát âm richtingaanwijzer 0 bình chọn
17/02/2012 conrad busken huet [nl] phát âm conrad busken huet 0 bình chọn
17/02/2012 vuilniswagen [nl] phát âm vuilniswagen 0 bình chọn