Thành viên:

wacko

Đăng ký phát âm của wacko

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/01/2012 koning [nl] phát âm koning 1 bình chọn
27/01/2012 legendarisch [nl] phát âm legendarisch 0 bình chọn
27/01/2012 hallo [nl] phát âm hallo 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2012 oricalchum [nl] phát âm oricalchum 0 bình chọn
27/01/2012 René Goormaghtigh [nl] phát âm René Goormaghtigh 0 bình chọn
27/01/2012 Kemy Agustien [nl] phát âm Kemy Agustien 0 bình chọn
27/01/2012 lippershey [nl] phát âm lippershey 0 bình chọn
27/01/2012 De Boeck [nl] phát âm De Boeck 0 bình chọn
27/01/2012 bevoegdheid [nl] phát âm bevoegdheid 0 bình chọn
27/01/2012 desmense [nl] phát âm desmense 0 bình chọn
27/01/2012 Romejn de Hooghe [nl] phát âm Romejn de Hooghe 0 bình chọn
27/01/2012 Gerard Houckgeest [nl] phát âm Gerard Houckgeest 0 bình chọn
26/05/2010 Eexterzandvoort [nl] phát âm Eexterzandvoort 0 bình chọn
26/05/2010 Foudgum [nl] phát âm Foudgum 0 bình chọn
26/05/2010 Foxwolde [nl] phát âm Foxwolde 0 bình chọn
26/05/2010 Elahuizen [nl] phát âm Elahuizen 0 bình chọn
26/05/2010 Allewoutsdijk [nl] phát âm Allewoutsdijk 0 bình chọn
26/05/2010 Garrelsweer [nl] phát âm Garrelsweer 0 bình chọn
26/05/2010 Garsthuizen [nl] phát âm Garsthuizen 0 bình chọn
26/05/2010 Gelselaar [nl] phát âm Gelselaar 0 bình chọn
26/05/2010 's-Heer Arendskerke [nl] phát âm 's-Heer Arendskerke 0 bình chọn
26/05/2010 's-Heer Abtskerke [nl] phát âm 's-Heer Abtskerke 0 bình chọn
26/05/2010 Hantumhuizen [nl] phát âm Hantumhuizen 0 bình chọn
26/05/2010 Langweer [nl] phát âm Langweer 0 bình chọn
26/05/2010 Lelijkstad [nl] phát âm Lelijkstad 0 bình chọn
26/05/2010 Molkwerum [nl] phát âm Molkwerum 0 bình chọn
26/05/2010 Marijenkampen [nl] phát âm Marijenkampen 0 bình chọn
26/05/2010 Gillis [nl] phát âm Gillis 0 bình chọn
26/05/2010 Jan Porcellis [nl] phát âm Jan Porcellis 0 bình chọn
26/05/2010 Nicolaes Berchem [nl] phát âm Nicolaes Berchem 0 bình chọn