Thành viên:

wertxi

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của wertxi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/04/2019 Hjörleifsdóttir [is] phát âm Hjörleifsdóttir 0 bình chọn
22/04/2019 Mjólkursamsalan [is] phát âm Mjólkursamsalan 0 bình chọn
22/04/2019 skýrslnanna [is] phát âm skýrslnanna 0 bình chọn
22/04/2019 raðtölur [is] phát âm raðtölur 0 bình chọn
22/04/2019 Jónsmessa [is] phát âm Jónsmessa 0 bình chọn
22/04/2019 júgur [is] phát âm júgur 0 bình chọn
22/04/2019 Glæsileiki [is] phát âm Glæsileiki 0 bình chọn
22/04/2019 Sumarlandið [is] phát âm Sumarlandið 0 bình chọn
22/04/2019 Afmælissöngurinn [is] phát âm Afmælissöngurinn 0 bình chọn
22/04/2019 súkkulaðiköku [is] phát âm súkkulaðiköku 0 bình chọn
22/04/2019 eftirréttir [is] phát âm eftirréttir 0 bình chọn
22/04/2019 barnaafmæli [is] phát âm barnaafmæli 0 bình chọn
22/04/2019 Teitsbrekkutindur [is] phát âm Teitsbrekkutindur 0 bình chọn
22/04/2019 Leitishamar [is] phát âm Leitishamar 0 bình chọn
22/04/2019 mýkingarefni [is] phát âm mýkingarefni 0 bình chọn
22/04/2019 Snjódalagljúfur [is] phát âm Snjódalagljúfur 0 bình chọn
22/04/2019 Gunnuhver [is] phát âm Gunnuhver 0 bình chọn
22/04/2019 fótósjopp [is] phát âm fótósjopp 0 bình chọn
22/04/2019 forréttir [is] phát âm forréttir 0 bình chọn
22/04/2019 stjörnukíkir [is] phát âm stjörnukíkir 0 bình chọn
22/04/2019 Stóri-Dímon [is] phát âm Stóri-Dímon 0 bình chọn
22/04/2019 Hallbjarnastaðakambur [is] phát âm Hallbjarnastaðakambur 0 bình chọn
22/04/2019 Snjógil [is] phát âm Snjógil 0 bình chọn
22/04/2019 verðurðu [is] phát âm verðurðu 0 bình chọn
22/04/2019 borðarðu [is] phát âm borðarðu 0 bình chọn
22/04/2019 gerðirðu [is] phát âm gerðirðu 0 bình chọn
02/12/2018 gúrkusneið [is] phát âm gúrkusneið 0 bình chọn
02/12/2018 Péturhnjúkur [is] phát âm Péturhnjúkur 0 bình chọn
02/12/2018 Stigarjökull [is] phát âm Stigarjökull 0 bình chọn
02/12/2018 Litluspjóthólmaflögur [is] phát âm Litluspjóthólmaflögur 0 bình chọn