Thành viên:

whatthe

Đăng ký phát âm của whatthe

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
07/10/2012 Fygi [nl] phát âm Fygi Của Brugmans
03/10/2012 UPnP [en] phát âm UPnP Của trice
07/09/2012 高数 [hak] phát âm 高数 0 bình chọn
07/09/2012 化学 [hak] phát âm 化学 1 bình chọn
07/09/2012 物理 [hak] phát âm 物理 0 bình chọn
07/09/2012 数学 [hak] phát âm 数学 0 bình chọn
07/09/2012 语文 [hak] phát âm 语文 0 bình chọn
07/09/2012 面包 [hak] phát âm 面包 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 菜 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 饭 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 村 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 镇 0 bình chọn
07/09/2012 [hak] phát âm 县 0 bình chọn
07/09/2012 省 (saang2) [hak] phát âm 省 (saang2) 0 bình chọn
07/09/2012 国家 [hak] phát âm 国家 0 bình chọn
31/08/2012 苍井空 [hak] phát âm 苍井空 Của ucoupak
31/08/2012 思路 [hak] phát âm 思路 0 bình chọn
31/08/2012 思维 [hak] phát âm 思维 0 bình chọn
31/08/2012 思考 [hak] phát âm 思考 0 bình chọn
31/08/2012 [hak] phát âm 苦 0 bình chọn
31/08/2012 [hak] phát âm 辣 0 bình chọn
31/08/2012 [hak] phát âm 甜 0 bình chọn
31/08/2012 [hak] phát âm 酸 0 bình chọn
31/08/2012 [hak] phát âm 咸 0 bình chọn
31/08/2012 电池 [hak] phát âm 电池 0 bình chọn
31/08/2012 电话 [hak] phát âm 电话 0 bình chọn
31/08/2012 荔枝 [hak] phát âm 荔枝 0 bình chọn
31/08/2012 龙眼 [hak] phát âm 龙眼 0 bình chọn
31/08/2012 龙的传人 [hak] phát âm 龙的传人 0 bình chọn
31/08/2012 总线 [zh] phát âm 总线 Của Kaughan