Thành viên:

whyking

Đăng ký phát âm của whyking

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
24/04/2010 Magi [is] phát âm Magi 0 bình chọn