Thành viên:

witenglish

Đăng ký phát âm của witenglish

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/10/2012 梅赛德斯 奔驰 [zh] phát âm 梅赛德斯 奔驰 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/10/2012 生日快樂 [zh] phát âm 生日快樂 3 bình chọn
26/10/2012 恭喜 [zh] phát âm 恭喜 0 bình chọn
24/06/2012 享受 [zh] phát âm 享受 1 bình chọn
24/06/2012 剧院 [zh] phát âm 剧院 -1 bình chọn
24/06/2012 作品 [zh] phát âm 作品 -1 bình chọn
24/06/2012 修整 [zh] phát âm 修整 -1 bình chọn
24/06/2012 互相 [zh] phát âm 互相 -1 bình chọn
24/06/2012 侮辱 [zh] phát âm 侮辱 -1 bình chọn
24/06/2012 原来 [zh] phát âm 原来 -1 bình chọn
22/05/2012 簿册 [zh] phát âm 簿册 -1 bình chọn
27/04/2012 天安门 [zh] phát âm 天安门 -1 bình chọn
27/04/2012 北京科技大學 [zh] phát âm 北京科技大學 -3 bình chọn
27/04/2012 簿 [zh] phát âm 簿 0 bình chọn
27/04/2012 埠头 [zh] phát âm 埠头 0 bình chọn
27/04/2012 部下 [zh] phát âm 部下 0 bình chọn
27/04/2012 部位 [zh] phát âm 部位 0 bình chọn
27/04/2012 部委 [zh] phát âm 部委 -1 bình chọn
27/04/2012 部属 [zh] phát âm 部属 -1 bình chọn
27/04/2012 部首 [zh] phát âm 部首 -1 bình chọn
27/04/2012 部门 [zh] phát âm 部门 0 bình chọn
27/04/2012 部落 [zh] phát âm 部落 0 bình chọn
27/04/2012 部件 [zh] phát âm 部件 0 bình chọn
27/04/2012 部分 [zh] phát âm 部分 -1 bình chọn
04/03/2012 步行 [zh] phát âm 步行 0 bình chọn
28/02/2012 部队 [zh] phát âm 部队 0 bình chọn
28/02/2012 [zh] phát âm 部 0 bình chọn
28/02/2012 步子 [zh] phát âm 步子 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/02/2012 步骤 [zh] phát âm 步骤 0 bình chọn
28/02/2012 步行街 [zh] phát âm 步行街 0 bình chọn