Thành viên:

witenglish

Đăng ký phát âm của witenglish

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/06/2011 不只 [zh] phát âm 不只 0 bình chọn
07/06/2011 不止 [zh] phát âm 不止 0 bình chọn
07/06/2011 不知天高地厚 [zh] phát âm 不知天高地厚 0 bình chọn
07/06/2011 不知所终 [zh] phát âm 不知所终 0 bình chọn
07/06/2011 不知所云 [zh] phát âm 不知所云 0 bình chọn
07/06/2011 不知所措 [zh] phát âm 不知所措 0 bình chọn
07/06/2011 不知死活 [zh] phát âm 不知死活 0 bình chọn
07/06/2011 不知进退 [zh] phát âm 不知进退 0 bình chọn
07/06/2011 不知凡几 [zh] phát âm 不知凡几 0 bình chọn
07/06/2011 不知不觉 [zh] phát âm 不知不觉 -1 bình chọn
07/06/2011 不支 [zh] phát âm 不支 0 bình chọn
07/06/2011 不正之风 [zh] phát âm 不正之风 -1 bình chọn
07/06/2011 不争 [zh] phát âm 不争 0 bình chọn
07/06/2011 不振 [zh] phát âm 不振 0 bình chọn
07/06/2011 不折不扣 [zh] phát âm 不折不扣 0 bình chọn
07/06/2011 不怎么样 [zh] phát âm 不怎么样 0 bình chọn
07/06/2011 不择手段 [zh] phát âm 不择手段 0 bình chọn
07/06/2011 不赞一词 [zh] phát âm 不赞一词 0 bình chọn
07/06/2011 不在话下 [zh] phát âm 不在话下 0 bình chọn
07/06/2011 不约而同 [zh] phát âm 不约而同 0 bình chọn
07/06/2011 不虞 [zh] phát âm 不虞 0 bình chọn
07/06/2011 不由自主 [zh] phát âm 不由自主 0 bình chọn
07/06/2011 不由得 [zh] phát âm 不由得 0 bình chọn
07/06/2011 不用 [zh] phát âm 不用 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2011 不翼而飞 [zh] phát âm 不翼而飞 0 bình chọn
07/06/2011 不亦乐乎 [zh] phát âm 不亦乐乎 0 bình chọn
07/06/2011 不义之财 [zh] phát âm 不义之财 0 bình chọn
07/06/2011 不以为意 [zh] phát âm 不以为意 0 bình chọn
07/06/2011 不以为然 [zh] phát âm 不以为然 0 bình chọn
07/06/2011 不已 [zh] phát âm 不已 0 bình chọn