Thành viên:

wleman

Đăng ký phát âm của wleman

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/01/2016 dunned [en] phát âm dunned 0 bình chọn
03/01/2016 excisional [en] phát âm excisional 0 bình chọn
03/01/2016 work flow [en] phát âm work flow 0 bình chọn
03/01/2016 Turnagain Arm [en] phát âm Turnagain Arm 0 bình chọn
03/01/2016 Seldovia [en] phát âm Seldovia 0 bình chọn
03/01/2016 femicide [en] phát âm femicide 0 bình chọn
03/01/2016 vented [en] phát âm vented 0 bình chọn
15/07/2013 langacker [en] phát âm langacker 0 bình chọn
10/12/2012 magenta [en] phát âm magenta 1 bình chọn
09/12/2012 Intrepid [en] phát âm Intrepid 2 bình chọn
08/12/2012 film [en] phát âm film 0 bình chọn
08/12/2012 synthesis [en] phát âm synthesis 0 bình chọn
08/12/2012 Arkansas River [en] phát âm Arkansas River -1 bình chọn
11/07/2012 Dan I. Slobin [en] phát âm Dan I. Slobin 0 bình chọn
11/07/2012 coated [en] phát âm coated 0 bình chọn
03/07/2012 strident [en] phát âm strident 1 bình chọn
03/07/2012 penchant [en] phát âm penchant 1 bình chọn
03/07/2012 Stariski [en] phát âm Stariski 0 bình chọn
03/07/2012 fungous [en] phát âm fungous 0 bình chọn
03/07/2012 Kodiak [en] phát âm Kodiak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/07/2012 Egegik [en] phát âm Egegik 0 bình chọn
02/07/2012 hardin [en] phát âm hardin 0 bình chọn
02/07/2012 Lame Deer [en] phát âm Lame Deer 0 bình chọn
02/07/2012 Ninilchik [en] phát âm Ninilchik 0 bình chọn
02/07/2012 Nanwalek [en] phát âm Nanwalek 0 bình chọn
02/07/2012 Yupik [en] phát âm Yupik 0 bình chọn
02/07/2012 Colstrip [en] phát âm Colstrip 0 bình chọn
02/07/2012 Metlakatla [en] phát âm Metlakatla 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/07/2012 Point Barrow [en] phát âm Point Barrow 0 bình chọn
02/07/2012 Kalifornsky [en] phát âm Kalifornsky 0 bình chọn