Thành viên:

wmills

Đăng ký phát âm của wmills

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/06/2008 Agostino Carracci [it] phát âm Agostino Carracci 0 bình chọn
27/06/2008 Annibale Carracci [it] phát âm Annibale Carracci 0 bình chọn
27/06/2008 Ghirlandaio [it] phát âm Ghirlandaio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/06/2008 Giorgione [it] phát âm Giorgione 0 bình chọn
27/06/2008 Lorenzo Lotto [it] phát âm Lorenzo Lotto 0 bình chọn
27/06/2008 Cimabue [it] phát âm Cimabue 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/06/2008 Cosenza [it] phát âm Cosenza 0 bình chọn
26/06/2008 Latina [it] phát âm Latina 0 bình chọn
26/06/2008 Prato [it] phát âm Prato 1 bình chọn
26/06/2008 calabrese [it] phát âm calabrese 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/06/2008 aeroplano [it] phát âm aeroplano 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/06/2008 Nefertiti [it] phát âm Nefertiti 0 bình chọn
26/06/2008 Trussardi [it] phát âm Trussardi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/06/2008 Sirmione [it] phát âm Sirmione 0 bình chọn
20/06/2008 Ottavio Rinuccini [it] phát âm Ottavio Rinuccini 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/06/2008 Pienza [it] phát âm Pienza 0 bình chọn
20/06/2008 Daniela Bianchi [it] phát âm Daniela Bianchi 0 bình chọn
20/06/2008 sforza [it] phát âm sforza 0 bình chọn
20/06/2008 Carlo Collodi [it] phát âm Carlo Collodi 0 bình chọn
20/06/2008 Piazza Affari [it] phát âm Piazza Affari 0 bình chọn
20/06/2008 Miuccia Prada [it] phát âm Miuccia Prada 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/06/2008 Mercedes [it] phát âm Mercedes 0 bình chọn
20/06/2008 Diesel [it] phát âm Diesel 0 bình chọn
20/06/2008 Fendi [it] phát âm Fendi 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2008 Vecchio Continente [it] phát âm Vecchio Continente 0 bình chọn
10/06/2008 Parigi [it] phát âm Parigi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2008 Francoforte [it] phát âm Francoforte 0 bình chọn
10/06/2008 Londra [it] phát âm Londra 0 bình chọn
26/05/2008 Cristoforo Colombo [it] phát âm Cristoforo Colombo 0 bình chọn
26/05/2008 Rudolph Valentino [it] phát âm Rudolph Valentino 0 bình chọn