Thành viên:

wmills

Đăng ký phát âm của wmills

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/04/2008 computer [it] phát âm computer 1 bình chọn
21/04/2008 informatica [it] phát âm informatica 0 bình chọn
16/04/2008 Salvatore Ferragamo [it] phát âm Salvatore Ferragamo 8 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/04/2008 Sassari [it] phát âm Sassari 0 bình chọn
16/04/2008 Imperia [it] phát âm Imperia 0 bình chọn
16/04/2008 Vibo Valentia [it] phát âm Vibo Valentia 0 bình chọn
16/04/2008 Teramo [it] phát âm Teramo 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/04/2008 Massa Carrara [it] phát âm Massa Carrara 0 bình chọn
16/04/2008 Viterbo [it] phát âm Viterbo 0 bình chọn
16/04/2008 Pordenone [it] phát âm Pordenone 0 bình chọn
16/04/2008 Reggio Emilia [it] phát âm Reggio Emilia 0 bình chọn
16/04/2008 Pescara [it] phát âm Pescara 0 bình chọn
16/04/2008 Taranto [it] phát âm Taranto 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/04/2008 Cremona [it] phát âm Cremona 0 bình chọn
16/04/2008 Macerata [it] phát âm Macerata 0 bình chọn
16/04/2008 Grosseto [it] phát âm Grosseto 0 bình chọn
16/04/2008 Gorizia [it] phát âm Gorizia 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/04/2008 Arezzo [it] phát âm Arezzo 0 bình chọn
16/04/2008 Ascoli Piceno [it] phát âm Ascoli Piceno 0 bình chọn
16/04/2008 Alessandria [it] phát âm Alessandria 0 bình chọn
16/04/2008 Novara [it] phát âm Novara 0 bình chọn
16/04/2008 Ancona [it] phát âm Ancona 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/04/2008 Trieste [it] phát âm Trieste 1 bình chọn
16/04/2008 Ferrara [it] phát âm Ferrara 0 bình chọn
16/04/2008 Perugia [it] phát âm Perugia 0 bình chọn
16/04/2008 Milano [it] phát âm Milano 1 bình chọn
16/04/2008 burrone [it] phát âm burrone 0 bình chọn
16/04/2008 ramarro [it] phát âm ramarro 0 bình chọn
16/04/2008 prodromo [it] phát âm prodromo 0 bình chọn
12/04/2008 Martini [it] phát âm Martini 1 bình chọn Phát âm tốt nhất