Thành viên:

wolfganghofmeier

Đăng ký phát âm của wolfganghofmeier

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
23/06/2017 המיץ [he] phát âm המיץ Của ShimonB
04/09/2012 Bertolt [de] phát âm Bertolt 0 bình chọn
25/08/2012 Peter Bürger [de] phát âm Peter Bürger 0 bình chọn
20/08/2012 mishigas [yi] phát âm mishigas 0 bình chọn
15/08/2012 Моратша [ba] phát âm Моратша Của AqQoyriq
15/08/2012 Мөхәддис [ba] phát âm Мөхәддис Của AqQoyriq
15/08/2012 Ғәмбәр [ba] phát âm Ғәмбәр Của AqQoyriq
15/08/2012 Аҡмулла [ba] phát âm Аҡмулла Của AqQoyriq
15/08/2012 Ҡәйеп [ba] phát âm Ҡәйеп Của AqQoyriq
15/08/2012 Уйылдан [ba] phát âm Уйылдан Của AqQoyriq
15/08/2012 Васих [ba] phát âm Васих Của AqQoyriq
15/08/2012 Рәмзис [ba] phát âm Рәмзис Của AqQoyriq
15/08/2012 Әбүталип [ba] phát âm Әбүталип Của AqQoyriq
15/08/2012 Мөжәһит [ba] phát âm Мөжәһит Của AqQoyriq
15/08/2012 Сафи [ba] phát âm Сафи Của AqQoyriq
15/08/2012 Аҡъюл [ba] phát âm Аҡъюл Của AqQoyriq
15/08/2012 Ғилемдар [ba] phát âm Ғилемдар Của AqQoyriq
15/08/2012 Ғәйзулла [ba] phát âm Ғәйзулла Của AqQoyriq
15/08/2012 Ирназар [ba] phát âm Ирназар Của AqQoyriq
15/08/2012 Танһыҡбай [ba] phát âm Танһыҡбай Của AqQoyriq
15/08/2012 Сафагәрәй [ba] phát âm Сафагәрәй Của AqQoyriq
15/08/2012 Байморат [ba] phát âm Байморат Của AqQoyriq
15/08/2012 Сарьян [ba] phát âm Сарьян Của AqQoyriq
15/08/2012 Хәлис [ba] phát âm Хәлис Của AqQoyriq
15/08/2012 Фәсхи [ba] phát âm Фәсхи Của AqQoyriq
15/08/2012 түләк [ba] phát âm түләк Của AqQoyriq
15/08/2012 Байымбәт [ba] phát âm Байымбәт Của AqQoyriq
15/08/2012 Вәлинур [ba] phát âm Вәлинур Của AqQoyriq
15/08/2012 Даминдар [ba] phát âm Даминдар Của AqQoyriq
15/08/2012 Арғынбай [ba] phát âm Арғынбай Của AqQoyriq