Thành viên:

wolfganghofmeier

Đăng ký phát âm của wolfganghofmeier

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/08/2012 Leberversagen [de] phát âm Leberversagen 0 bình chọn
18/08/2012 Nierenfachärztin [de] phát âm Nierenfachärztin 0 bình chọn
18/08/2012 Klinikleitung [de] phát âm Klinikleitung 0 bình chọn
18/08/2012 Klinikmitarbeiter [de] phát âm Klinikmitarbeiter 0 bình chọn
18/08/2012 Laborblatt [de] phát âm Laborblatt 0 bình chọn
18/08/2012 Ersatzleber [de] phát âm Ersatzleber 0 bình chọn
18/08/2012 Organtransplanteur [de] phát âm Organtransplanteur 0 bình chọn
18/08/2012 Halbgötter [de] phát âm Halbgötter 0 bình chọn
18/08/2012 Ashiko-Trommel [de] phát âm Ashiko-Trommel 0 bình chọn
18/08/2012 tatarischsprachig [de] phát âm tatarischsprachig 0 bình chọn
18/08/2012 Felix Mendelssohn-Bartholdy [de] phát âm Felix Mendelssohn-Bartholdy 0 bình chọn
18/08/2012 Altbratsche [de] phát âm Altbratsche 0 bình chọn
18/08/2012 Schopfalk [de] phát âm Schopfalk 0 bình chọn
18/08/2012 belogen [de] phát âm belogen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/08/2012 ockerhaltig [de] phát âm ockerhaltig 0 bình chọn
18/08/2012 meßbar [de] phát âm meßbar 0 bình chọn
18/08/2012 durchgekocht [de] phát âm durchgekocht 0 bình chọn
18/08/2012 Karl-Bernhard Sebon [de] phát âm Karl-Bernhard Sebon 0 bình chọn
17/08/2012 einmünden [de] phát âm einmünden 0 bình chọn
17/08/2012 schlammig [de] phát âm schlammig 0 bình chọn
17/08/2012 zweiläufig [de] phát âm zweiläufig 0 bình chọn
17/08/2012 Reifemberg [de] phát âm Reifemberg 0 bình chọn
17/08/2012 Billy Wilder [de] phát âm Billy Wilder 0 bình chọn
17/08/2012 überrumpelt [de] phát âm überrumpelt 0 bình chọn
17/08/2012 fischreich [de] phát âm fischreich 0 bình chọn
17/08/2012 karatschajisch [de] phát âm karatschajisch 0 bình chọn
17/08/2012 karakalpakisch [de] phát âm karakalpakisch 0 bình chọn
17/08/2012 lesghinisch [de] phát âm lesghinisch 0 bình chọn
17/08/2012 tschagataisch [de] phát âm tschagataisch 0 bình chọn
17/08/2012 kiptschakisch [de] phát âm kiptschakisch 0 bình chọn